Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa, jest to jedna z form opodatkowania, której charakterystyczną cechą jest to, że wysokość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy. Wysokość podatku jest ustalana biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a nawet liczbę osób zatrudnionych przez daną firmę, czy liczbę mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Charakterystyczną cechą tego opodatkowania jest to, że kwota podatku nie zmienia się bez względu na uzyskany dochód. Mówiąc inaczej, zarówno gdy firma uzyska wysoki dochód, jak i w przypadku dochodu niskiego, firma zawsze zapłaci taki sam podatek. Jego wysokość może zmienić się tylko na początku nowego roku podatkowego, jeżeli Urząd Skarbowy podejmie taką decyzję. Podatnik oczywiście o takiej zmianie musi być poinformowany.

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej
Czy każde przedsiębiorstwo może rozliczać się w formie karty podatkowej? Oczywiście nie. Listę rodzajów działalności, które są dopuszczone do rozliczania się w formie karty podatkowej można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należą do nich min:

– działalność wytwórczo – usługowa lub usługowa,
– działalność w zakresie usług transportowych, które są wykonywane przy użyciu jednego pojazdu,
– działalność w zakresie usług rozrywkowych,
– działalność w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, a także kwiatami (wyjątkiem są napoje o zawartości alkoholu powyżej 1.5%,
– działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego, artykułami nieżywnościowymi,
– działalność gastronomiczna, pod warunkiem że nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1.5%

Ponadto aby płacić podatek w formie karty podatkowej podatnik powinien:

– nie korzystać z usług osób niezatrudnionych osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,
– nie korzystać z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów,
– nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– małżonek podatnika, nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie,
– podatnik nie powinien wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

Prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, nie muszą składać zeznań podatkowych, a także wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast podatnicy tacy muszą:

– wpłacić należny podatek do każdego 7-mego dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym,
– do dnia 31 stycznia, podatnik musi złożyć do Urzędu Skarbowego PIT – 16A,
– prowadzić kartę przychodów.

Aby rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej, trzeba do 20 stycznia danego roku złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on być złożony do Urzędu Skarbowego, właściwego na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Posted in Podatki and tagged .

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Commentluv