Co zmienia Konstytucja Biznesu

Od jakiegoś już czasu, sporo mówiło się o tzw. Konstytucji Biznesu, czyli pakietu ustaw, które mają według rządzących pomagać w prowadzeniu biznesu. 22 marca 2018 roku, pakiet ten został podpisany przez Prezydenta w związku z czym może rozpocząć się kompleksowa reforma prawa gospodarczego.

Na Konstytucje Biznesu składa się pakiet 5 ustaw
– Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
– Prawo Przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
– Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– Przepisy wprowadzające Ustawę

Co zmienia Konstytucja Biznesu? Najłatwiej można powiedzieć że dosyć dużo. Przede wszystkim ma ona zmienić relację na linii przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą a administracja. Ma być ona bardziej partnerska min dzięki zasadzie domniemania uczciwości przedsiębiorcy, dzięki wprowadzeniu zasady przyjaznej interpretacji przepisów (niejasne przepisy mają być rozpatrywane na korzyść przedsiębiorcy), a także dzięki akceptowaniu zasady „co nie jest zabronione jest dozwolone.

Dla niewielkich przedsiębiorców, dosyć ważną sprawą jest wprowadzenie możliwości nierejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG, jeżeli przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty najniższego wynagrodzenia. Taka działalność nie będzie teraz traktowana jako działalność gospodarcza i nie trzeba od niej płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Konstytucja Biznesu wprowadza „ulgę na start”. Dzięki niej, osoby które dopiero zarejestrowały swoją działalność przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musiały opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, a przez następne 2 lata, biznesmen może opłacać niższe składki.

Sporą nowością jest ustanowienie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Będzie w nim można uzyskać informacje, jak załatwiać poszczególne sprawy urzędowe, a także uzyskać informacje o najważniejszych zmianach w przepisach prawa, czy o zbliżających się terminach urzędowych. Następną nowością jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie ochrona praw przedsiębiorców. Jego zadaniem jest także kontrola ja przebiega wdrażanie przepisów znajdujących się w Konstytucji Biznesu.

Do innych zmian jakie wprowadza Konstytucja Biznesu możemy też zaliczyć:
– koniec z numerem REGON – nie ma już obowiązku posługiwania się nim w kontaktach z organami administracyjnymi. Wystarczy teraz numer NIP,
– zniesienie licencji jako odrębnych form reglamentacji,
– wprowadzenie prostych objaśnień przepisów.

Większość zmian, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Posted in Biznes and tagged .

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Commentluv