Czym jest KNF i dlaczego trzeba sprawdzać listę ostrzeżeń KNF?

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. To najważniejszy organ, który zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem całego polskiego rynku finansowego. Jednym z jego zadań jest prowadzenie listy ostrzeżeń KNF. Co można na niej sprawdzić?

O KNF

KNF to organ administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym. W skład komisji wchodzi siedem osób, w tym Minister Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydent RP. Organ ten został powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Członkowie Komisji podejmują uchwały na posiedzeniach odbywających się co dwa tygodnie oraz korespondencyjnie.

Kompetencje i zakres działań realizowanych przez KNF są bardzo szerokie. Przede wszystkim KNF kontroluje działanie banków, ale i jest nadzorcą rynku emerytalnego i kapitałowego, a także rynku ubezpieczeniowego. Sprawdza na bieżąco poprawność działania kas spółdzielczych i podmiotów płatniczych.

Nadrzędnym celem Komisji jest sprawowanie na tych wszystkich rynkach działań kontrolnych i monitorujących, aby zapewnić jak najbardziej przejrzyste i efektywne ich funkcjonowanie.

Zadania realizowane przez KNF

Najważniejsze zadania stawiane przez KNF dotyczą ogólnie rzecz ujmując różnych rynków finansowych. Dlatego Komisja:

 • podejmuje działania informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i dba o prawidłowe jego funkcjonowanie,
 • podejmuje działania mające na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
 • stwarza możliwości polubownego i pojednawczego rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.

Do zadań Komisji zalicza się wszelkie prace skupione na prawidłowym, stabilnym działaniu rynku finansowego i zachowaniu jego bezpieczeństwa i przejrzystości. W tym celu m.in. KNF prowadzi listę ostrzeżeń publicznych.

Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, listę ostrzeżeń publicznych. Ma ona kształt wykazu podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie doniesienia Komisja może składać na podstawie kilku aktów prawnych:

 • Prawa bankowego,
 • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • ustawy o giełdach towarowych,
 • ustawy o usługach płatniczych,
 • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
 • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na listę ostrzeżeń publicznych trafiają dane podmiotów, które są zgłaszane do prokuratury w ramach zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ale nie tylko. Mogą być to również informacje o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF.

Dzięki liście ostrzeżeń KNF można alarmować społeczeństwo i podmioty gospodarcze o konieczności zachowaniu ostrożności podczas nawiązywaniu kontaktów z podmiotami, które się na niej znajdują. To szczególnie istotne dla osób, które chcą zaciągnąć pożyczkę. Jeśli w rejestrze ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się firma pożyczkowa, z oferty której chcemy skorzystać, lepiej odstąpić od takiego zamiaru. Natomiast inwestorzy chcący zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, powinni sprawdzić listę KNF, aby nie narazić się na stratę części, a nawet całości posiadanego kapitału.

 

Artykuł został przygotowany przez ekspertów z firmy Eden Finance, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych w domu klienta. Więcej informacji o ofercie pożyczek znajdziecie Państwo na stronie: www.edenfinance.pl

KWOP.pl

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Najnowsze artykuły dodane przez KWOP.pl (zobacz wszystkie)

Posted in Inne and tagged .

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Commentluv