Jak podejmować trafne decyzje biznesowe?

0
111

Trafne decyzje biznesowe są jednym najważniejszych czynników, które skutkować będą sukcesem lub porażką przedsiębiorstwa. Nawet jeżeli posiada się odpowiedni pomysł, fundusze oraz zespół, konieczne jest podjęcie odpowiednio przemyślanych i zaplonowanych działań, aby można było osiągnąć zadowalające wyniki.

Czego unikać przy podejmowaniu decyzji?

Błędy podczas dokonywania określonych decyzji są rzeczą naturalną i nie da się ich wszystkich ominąć. Warto jednak zastanowić się nad procesami, które pomogą je w jakimś stopniu wyeliminować, a następnie wprowadzić je w życie. Jednym z najczęściej praktykowanych błędów jest skupienie się na danej informacji, która potwierdza naszą hipotezę, tylko po to, abyśmy czuli się z nią lepiej. Jest to tak zwany „Efekt zakotwiczenia” i pociąga on za sobą wiele konsekwencji. Polega on na przywiązaniu do informacji, która została nam przekazana jako pierwsza, a następnie na budowaniu wokół niej własnych przekonań. W takiej sytuacji osoba czuje się znacznie lepiej i podejmuje działania zgodne z hipotezą nawet jeżeli obiektywnie są one nie najlepsze.

Często zdarza się również, że przy podejmowaniu decyzji biznesowych, właściciel wykazuje się nadmierną pewnością siebie, co prowadzi do lekceważenia istotnych faktów oraz uwag innych. Trwanie na siłę w błędnych przekonaniach może prowadzić do złych efektów i niezrealizowania założonego planu. W takich sytuacjach ważne jest, aby osoba decyzyjna mimo mocy, którą posiada, przedyskutowała pomysł z innymi osobami, które mogą zauważyć szczegóły, które samemu trudno byłoby wskazać.

Ostatnim negatywnym czynnikiem, który często wpływa na źle podejmowane decyzje jest brak określonego celu. Po wyznaczeniu celu łatwiej jest obrać kierunek działań, który przyniesie efekty. Podjęte decyzje biznesowe w takiej sytuacji mogą przynieść lepsze efekty, poza tym łatwiej jest na starcie zdiagnozować przyszłe problemy i podjąć działania, aby im zapobiec. Czynnik ten często jest pomijany i niedoceniany przy tworzeniu strategii co jest bardzo złe. Również dla zespołu pod kątem psychologicznym jest to ważny element, gdyż pozawala im lepiej się zmobilizować do wykonywanej pracy i określić jakie nakłady muszą zostać poniesione.

Usprawnienie procesu decyzyjnego

Istnieje wiele opracować, które w przystępny sposób starają się opowiedzieć o rozwiązaniu problemu, który jest związany z podejmowaniem decyzji. Rozwianie tego problemu jest dość proste i polega po prostu na przedyskutowaniu wyżej opisanych elementów z odpowiednimi osobami. Jak zostało już wspomniane, punkt widzenia kilku osób przynosi przeważnie lepsze efekty niż działanie samemu. W świecie finansów w największych korporacjach jest to praktykowane już od wielu lat i dobrze się sprawdza. W przypadku funduszy inwestycyjnych coraz częściej zdarza się, że danym funduszem zarządzają przynajmniej dwie osoby. Jak widać, nawet w tak zaawansowanych dziedzinach pomysł ten jest praktykowany, wiec warto przełożyć to na własne warunki.

Inną metodą, aby zacząć podejmować właściwe decyzje jest wyobrażenie sobie, że nasz projekt kończy się fiaskiem. Wtedy warto zastanowić się jakie czynniki wpłynęły na fakt, że przedsięwzięcie się nie udało. W takiej sytuacji można stworzyć całą listę elementów, które są potencjalnym zagrożeniem i od razu starać się im zaradzić. Dodatkowo połączenie tej metody z punktem widzenia innych osób może dać jeszcze lepsze rezultaty.

Więcej na temat wsparcia dla przedsiębiorców w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych: https://cmt-advisory.pl/

Skomentuj artykuł