Konsultacje w sprawie nowej Ordynacji Podatkowej

0
404

Jak podało Ministerstwo Finansów, projekt nowej Ordynacji Podatkowej został skierowany do konsultacji. Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego projekt, będzie teraz konsultowany ze specjalistami, biznesmenami itp. Planowany termin wprowadzenia nowej Ordynacji to 1 styczeń 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów, zmiany zawarte w nowej Ordynacji Podatkowej mają służyć lepszej ochronie praw podatników a także dzięki nim, swoją skuteczność mają poprawić organy odpowiedzialne za pobieranie podatków. Wprowadza się ją także, gdyż Ordynacja która obowiązuje obecnie, nie spełnia obecnych standardów i obecnych potrzeb. A co zawiera nowa Ordynacja? Udoskonalone zostaną przepisy regulujące funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikania opodatkowania, mają zostać wprowadzone nowe przepisy związane z przedawnieniem podatków, a także zostanie wprowadzona możliwość orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych. Gdy projekt zostanie zaakceptowany, wprowadzona zostanie uproszczona procedura w sprawach zobowiązań podatkowych nie przekraczających 5 000 zł. Zlikwidowane też zostaną postępowania w sprawach bagatelnych czyli nie przekraczających 50 zł. Ma też zostać ułatwiona komunikacja pomiędzy podatnikiem a organami ściągającymi podatek (dzięki komunikacji elektronicznej).

Po konsultacjach projekt zostanie przekazany do dalszych prac w komisach sejmowych.

Skomentuj artykuł