Pierwsze zmiany w podatku dla najbogatszych

0
327

Kilka tygodni temu pisaliśmy, że od 1 stycznia rząd chce wprowadzić nowy podatek dla najbogatszych. Dzięki niemu, ma powstać Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Podatkiem objęte zostaną osoby, które zarabiają ponad 1 mln zł rocznie, a jego wysokość określono na 4%. Projekt ustawy został przedstawiony kilka tygodni temu. Jednakże został on już nieco zmieniony, a właściwie rozszerzony o dodatkową kategorie dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania. Chodzi o dochody, uzyskiwane z zagranicznych spółek kontrolowanych, pomniejszone o dywidendy i dochody ze zbycia udziałów w takich spółkach. Ma to zapobiegać przerzucaniu dochodów do spółek za granicą, by w ten sposób uniknąć płacenia nowego podatku.

Wprowadzenie nowych przepisów, ma na celu walkę z osobami, które w nieuczciwy sposób chcieli by unikać płacenia podatków, wysyłając pieniądze do tzw. rajów podatkowych.

Skomentuj artykuł