PIT-11: co to za dokument? Jak go rozliczyć?

Deklaracja PIT-11 jest dokumentem wystawianym pracownikowi przez pracodawcę. Stanowi on podstawę rocznego rozliczenia, gdyż jest informacją o uzyskanych dochodach, kosztach ich uzyskania oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Kiedy należy go wystawić i jak go rozliczyć?

PIT-11 od płatnika

Pracodawca, czyli płatnik, ma obowiązek wystawienia i przekazania pracownikowi PIT-11 do końca lutego każdego roku. W wersji elektronicznej przekazuje go do urzędu skarbowego, w terminie do 31 stycznia. Deklaracja ta może zawierać dane z różnych źródeł. Mogą to być: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa aktywizacyjna, prawa autorskie, działalność wykonywana samodzielnie i społecznie, świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz praca przypadająca podczas aresztowania tymczasowego. PIT-11 zawiera informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kosztach uzyskania przychodu, pobranych składkach zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. Wykazane dochody opodatkowane są zazwyczaj według skali podatkowej: 18 lub 32%. Płatnik zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia składek oraz zaliczki na podatek. Jeżeli jednak pracownik w ciągu roku podatkowego osiągnął dochody niższe niż 200 zł brutto, wówczas pracodawca nie ma obowiązku wystawienia deklaracji. Więcej informacji o PIT-11 znaleźć można na stronie: https://grupaeurocash.pl/blog/czas-na-pit-11.

Do czego jest potrzebny PIT-11?

Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zawarte w PIT-11, potrzebne są pracownikowi do rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ma on na to czas do końca kwietnia. Dane te służą do uzupełnienia PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli uzyskuje dochody z kilku różnych źródeł lub pracodawca nie uwzględnił kwoty wolnej od podatku, wówczas wyliczenie deklaracji wykaże, czy musi on dopłacić, czy też otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Pracownik może skorzystać z prawa do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem oraz z ulg podatkowych.

Jak wystawić PIT-11 do Urzędu Skarbowego?

Od tego roku formularz PIT-11 musi być przesłany przez płatnika do urzędu skarbowego za pomocą specjalnie uruchomionej platformy, w terminie do 31 stycznia. Zgodnie z przepisami, musi on być przesłany w formie elektronicznej. Niezbędny do tego jest podpis elektroniczny kwalifikowany lub zestaw danych autoryzujących. Płatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą skorzystać z e-podpisu. Warto uzyskać go wcześniej, gdyż jego wyrobienie nie jest natychmiastowe i wiąże się z czekaniem. Osoby korzystające z usług biur księgowych mogą złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo dla biura UPL-1. Dzięki temu biuro przekaże deklarację za płatnika. Wszystkie PIT-11 wysyła się ze wskazaniem Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatnika.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Płatnik zobowiązany jest do przekazania PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, przekazania deklaracji elektronicznej do urzędu skarbowego, a także do zachowania jej egzemplarza w dokumentacji kadrowej. Pracodawcy zatrudniający pracowników, mogą równocześnie wysyłać do 20000 druków w czasie jednej transmisji i uzyskać jedno UOP. Dzięki temu wysyłka jest szybka i przechowuje się tylko jedno jej potwierdzenie. Jeżeli płatnik zakończy działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, wówczas deklaracje za pracownika składa w standardowym terminie. Wyjątkiem jest wniosek pracownika o wcześniejsze przekazanie PIT-11. Wtedy obowiązuje termin 14 dni.

PIT-11 jest bardzo ważnym dokumentem, stanowiącym źródło wiedzy potrzebnej pracownikowi do rocznego rozliczenia. Za jego nieterminowe wystawienie grożą kary finansowe, warto więc pilnować kalendarza, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i kosztów.

Najnowsze artykuły dodane przez KWOP.pl (zobacz wszystkie)
Posted in Podatki.

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Commentluv