PIT-11: co to za dokument? Jak go rozliczyć?

0
126

Deklaracja PIT-11 jest dokumentem wystawianym pracownikowi przez pracodawcę. Stanowi on podstawę rocznego rozliczenia, gdyż jest informacją o uzyskanych dochodach, kosztach ich uzyskania oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Kiedy należy go wystawić i jak go rozliczyć?

PIT-11 od płatnika

Pracodawca, czyli płatnik, ma obowiązek wystawienia i przekazania pracownikowi PIT-11 do końca lutego każdego roku. W wersji elektronicznej przekazuje go do urzędu skarbowego, w terminie do 31 stycznia. Deklaracja ta może zawierać dane z różnych źródeł. Mogą to być: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa aktywizacyjna, prawa autorskie, działalność wykonywana samodzielnie i społecznie, świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz praca przypadająca podczas aresztowania tymczasowego. PIT-11 zawiera informacje o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kosztach uzyskania przychodu, pobranych składkach zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. Wykazane dochody opodatkowane są zazwyczaj według skali podatkowej: 18 lub 32%. Płatnik zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia składek oraz zaliczki na podatek. Jeżeli jednak pracownik w ciągu roku podatkowego osiągnął dochody niższe niż 200 zł brutto, wówczas pracodawca nie ma obowiązku wystawienia deklaracji. Więcej informacji o PIT-11 znaleźć można na stronie: https://grupaeurocash.pl/blog/czas-na-pit-11.

Do czego jest potrzebny PIT-11?

Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zawarte w PIT-11, potrzebne są pracownikowi do rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ma on na to czas do końca kwietnia. Dane te służą do uzupełnienia PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli uzyskuje dochody z kilku różnych źródeł lub pracodawca nie uwzględnił kwoty wolnej od podatku, wówczas wyliczenie deklaracji wykaże, czy musi on dopłacić, czy też otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Pracownik może skorzystać z prawa do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem oraz z ulg podatkowych.

Jak wystawić PIT-11 do Urzędu Skarbowego?

Od tego roku formularz PIT-11 musi być przesłany przez płatnika do urzędu skarbowego za pomocą specjalnie uruchomionej platformy, w terminie do 31 stycznia. Zgodnie z przepisami, musi on być przesłany w formie elektronicznej. Niezbędny do tego jest podpis elektroniczny kwalifikowany lub zestaw danych autoryzujących. Płatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą skorzystać z e-podpisu. Warto uzyskać go wcześniej, gdyż jego wyrobienie nie jest natychmiastowe i wiąże się z czekaniem. Osoby korzystające z usług biur księgowych mogą złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo dla biura UPL-1. Dzięki temu biuro przekaże deklarację za płatnika. Wszystkie PIT-11 wysyła się ze wskazaniem Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatnika.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Płatnik zobowiązany jest do przekazania PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, przekazania deklaracji elektronicznej do urzędu skarbowego, a także do zachowania jej egzemplarza w dokumentacji kadrowej. Pracodawcy zatrudniający pracowników, mogą równocześnie wysyłać do 20000 druków w czasie jednej transmisji i uzyskać jedno UOP. Dzięki temu wysyłka jest szybka i przechowuje się tylko jedno jej potwierdzenie. Jeżeli płatnik zakończy działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, wówczas deklaracje za pracownika składa w standardowym terminie. Wyjątkiem jest wniosek pracownika o wcześniejsze przekazanie PIT-11. Wtedy obowiązuje termin 14 dni.

PIT-11 jest bardzo ważnym dokumentem, stanowiącym źródło wiedzy potrzebnej pracownikowi do rocznego rozliczenia. Za jego nieterminowe wystawienie grożą kary finansowe, warto więc pilnować kalendarza, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i kosztów.

Skomentuj artykuł