Podatek bankowy dostarczył do budżetu państwa prawie 8 mld zł

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przedstawiła raport związany z wprowadzeniem w 2016 roku podatku bankowego. Według raportu, nie wpłynął on negatywnie na polski system bankowy, jednakże wytyka również błędy przy jego wprowadzeniu. To właśnie min dlatego przeszacowano dochody z tego tytułu. Jak pokazują raporty w roku 2016 do budżetu państwa wpłynęło z tytułu podatku bankowego 3.5 mld zł. Stanowi to około 64% prognozy, która była zawarta w ustawie budżetowej. Albowiem posłowie szacowali, że wpływy będą wynosiły nieco poniżej 7 mld. O wiele lepiej wyglądał pod tym względem rok 2017. Wpływy z tytułu podatku bankowego były nawet wyższe, niż zakładała ustawa budżetowa. Wpłynęło bowiem 4.3 mld zł, co stanowiło 110% planów, gdyż prognoza wynosiła niecałe 4 mld zł.

Z raportu wynika też, że największy udział we wpłaconych składkach miały banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń – odpowiednio 83.5 i 15,8%. Pozostałe podmioty miały niewielki udział we wpływach z tytułu tego podatku.

Przypomnijmy, że podatek bankowy został wprowadzony 1 lutego 2016 roku. Dotyczy on banków i firm ubezpieczeniowych, które muszą płacić podatek w wysokości 0.44% wartości swoich aktywów. Mówiąc dokładniej, płacić go muszą:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • krajowe zakłady reasekuracji,
  • krajowe zakłady ubezpieczeń,
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
  • instytucje pożyczkowe,
Najnowsze artykuły dodane przez KWOP.pl (zobacz wszystkie)
Posted in Podatki and tagged .

Poruszamy kwestie związane ze zbyt niską wartością kwoty wolnej od podatku, publikujemy aktualności na temat projektu jej podwyższenia oraz udostępniamy porady podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Commentluv