Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji

0
124

Biurokracja związana z założeniem własnej działalności gospodarczej sprawia, że wiele osób które chciałoby zarabiać na własną rękę, rezygnuje z tego pomysłu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie planują wielkiego biznesu. Na szczęście teraz polskie prawo daje nam możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji. Oczywiście aby w ten sposób prowadzić swój biznes, należy spełnić kilka warunków. 

Najważniejszym warunkiem który pozwala nam na prowadzenie biznesu bez zgłaszania tego faktu jest kryterium przychodów. Otóż miesięczny przychód nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2219 zł więc 50 % z tej kwoty to 1108 zł. Jeżeli przychód z naszej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza tej kwoty – spełniamy pierwszy warunek by nie rejestrować firmy. Pamiętajmy, że chodzi tu o przychód, a nie dochód. Dlatego nie możemy brać pod uwagę kosztów uzyskanego przychodu. Po drugie, nie możemy prowadzić działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Gdy spełniamy te warunki, spokojnie możemy prowadzić firmę bez rejestracji. Oczywiście możemy to zrobić, ale nie mamy takiego obowiązku. 

A co jeśli w jakimś miesiącu nasz przychód okaże się wyższy? W takim przypadku, mamy 7 dni by zarejestrować się i złożyć właściwy wniosek w CEIDG. Pamiętajmy, że czas ten biegnie od momentu w którym przekroczyliśmy limit. Dla przykładu, jeśli w 02 maja mieliśmy przychód w wysokości 1000 zł, a 29 maja nasz przychód wyniósł 400 zł, to czas niezbędny na rejestracje rozpoczyna się od tej drugiej daty. W czasie tworzenia ustawy umożliwiającej prowadzenie działalności bez rejestracji, nie został określony katalog czynności, które można w ten sposób wykonywać. Jest w niej tylko zastrzeżenie, że w ten sposób biznesu nie mogą prowadzić osoby, których działalność wymaga koncesji lub zezwolenia. 

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym będziemy płacić w tym przypadku podatek w wysokości 18%. Nie musimy jednakże płacić składek do ZUS. Pamiętajmy jednak, że w związku z tym, nie podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu, chorobowemu. Nie przysługują nam także świadczenia macierzyńskie. Nie nabywamy także świadczeń emerytalnych. 

Skomentuj artykuł