Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji

0
325

Prowadząc niewielką działalność gospodarczą, od 30 kwietnia 2018 roku nie musimy jej rejestrować w CEIDG. I będzie ona prowadzona całkowicie legalnie. Oczywiście aby tak było, musimy spełnić odpowiednie warunki. Są one zawarte w Ustawie z dnia 6 marca 2018 roku.

Kiedy nie musimy rejestrować działalności gospodarczej? Otóż musimy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, przychód jaki będziemy osiągać nie przekroczy w żadnym miesiącu prowadzenia firmy 50% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 2100 zł więc nasz przychód nie może być wyższy niż 1050 zł. Musimy pamiętać, że chodzi tu o przychód a nie dochód. W związku z tym nie są tu brane pod uwagę koszty uzyskania tego przychodu. Po drugie, działalność bez rejestracji mogą prowadzić osoby, które nie miały zarejestrowanej firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Oczywiście jeżeli spełniamy te warunki. W dalszym ciągu działalność możemy zarejestrować. Ale nie mamy takiego obowiązku.

Jeżeli prowadzimy działalność nierejestrowaną i przekroczymy miesięczny limit przychodów, mamy 7 dni by złożyć odpowiedni wniosek do CEIDG. Czas ten biegnie od momentu przekroczenia limitu. Jeżeli więc w danym miesiącu uzyskaliśmy 900 zł 10 października i 500 zł, 17 października, obowiązuje nas ta druga data. Chociaż ustawodawca nie określił katalogu czynności, które mogą być wykonywane bez rejestracji, to zastrzegł, że swoją działalność muszą rejestrować osoby, które prowadzą działalność wymagającą  zezwolenia czy koncesji.

Uzyskując dochód z prowadzenia działalności bez rejestracji, musimy płacić podatek w wysokości 18%. Rozliczamy się z niego poprzez złożenie zeznania PIT. Możemy też każdego miesiąca wpłacać zaliczkę do Urzędu Skarbowego. Nie musimy jednak w tym przypadku opłacać składek ZUS. Nie musimy się w związku z tym rejestrować w tej instytucji. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie będziemy podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, chorobowemu czy macieżyńskiemu. Prowadzenie takiej działalności nie daje nam też uprawnień emerytalnych.

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów