Szara strefa w Polsce

0
117

Firma EY przeprowadziła analizę związaną z szarą strefą w Polsce. Wynika z niej, że ma ona wartość około 229 mld zł. Jest to około 11% naszego PKB. jest to więc ogromny problem dla budżetu państwa, z którym powinno się jak najszybciej walczyć. A wszystko dlatego, że szara strefa negatywnie wpływa na konkurencję na rynkach, a także na obniżeniu wpływów do budżetu państwa z tytułu niezapłaconych podatków. 

Na początku wyjaśnijmy czym jest szara strefa. Otóż jest to wartość dodana, generowana w różnych rodzajach działalności, która nie jest nigdzie rejestrowana. W związku z tym zwiększa ona lukę podatkową czyli różnicę pomiędzy podatkami, które teoretycznie powinny zostać wpłacone do budżetu państwa a rzeczywistymi wpływami. Rozróżniamy dwa rodzaje szarej strefy – aktywną i pasywna. W przypadku tej pierwszej, obydwie strony transakcji umawiają się, że biorą w niej udział. Dla przykładu, jeśli hydraulik który przyszedł naprawić nasz kran uzgodnił z nami, że zapłacimy mniej, jeśli nie będziemy wymagać od niego rachunku, to mamy do czynienia z aktywną szarą strefą. Oczywiście musimy tu dojść tu zapłaty w postaci gotówkowej. W przypadku szarej strefy pasywnej tylko sprzedawca osiąga zyski, bez świadomości nabywcy. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia gdy idziemy do restauracji, płacimy za usługę ale nie otrzymujemy paragonu. Gość restauracji nie płaci mniej w związku z tym, że nie dostał paragonu, więc nie ma z tego korzyści. Zyskuje tylko właściciel restauracji, który od usługi nie płaci podatku. 

Jak wynika z analizy EY, szara strefa w Polsce wynosi około 10% PKB co daje nam prawie 229 mld zł. Kwota ta wynika z ukrytej działalności, działalności nielegalnej, a także działalności nieformalnej. 

Na pewno należy dążyć do tego, aby szara strefa w naszym kraju zmniejszała się. Można to zrobić poprzez lepszą kontrolę ze strony urzędów skarbowych czy przez ograniczenie transakcji gotówkowych. Ważna jest także świadomość osób, którym oferuje się wykonanie usługi lub sprzedaż produktu bez rachunku czy paragonu. Musimy bowiem wiedzieć, że im szara strefa będzie mniejsza, tym więcej pieniędzy trafi do budżetu państwa, skąd mogą wrócić do nas.

Skomentuj artykuł