Ulga na dziecko w 2019 roku

0
363

Zbliża się moment, gdy coraz więcej osób zaczyna myśleć o swoim rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Dla jednych będzie to dziecinnie proste, inni będą musieli poświęcić temu nieco więcej czasu lub wręcz zlecą wypełnienie PIT-a kompetentnym osobom. Każdy z nas będzie się starał jak najlepiej wypełnić ten formularz, by później nie było z nim żadnego problemu. Na pewno wiele osób będzie się zastanawiać, czy nie przysługują im jakieś ulgi, dzięki którym nasza danina do Urzędu Skarbowego będzie niższa. Jedną z takich powszechnych ulg, z której może skorzystać wiele osób jest ulga na dziecko.

Z ulgi na dziecko może skorzystać każdy, którego dochody w ciągu roku nie przekroczyły 56 000 zł w przypadku samotnego rodzica i 112 000 zł w przypadku małżeństwa. Jest to ulga nielimitowana w stosunku do liczby dzieci i przysługuje na każde dziecko. Ulga na pierwsze i drugie dziecko, to 92.67 zł miesięcznie. Na trzecie jest to 166.67 zł, a na czwarte i kolejne po 225 zł miesięcznie. Przysługuje ona dzieci małoletnie jeżeli osoba rodzic sprawował nad nimi władzę rodzicielską,  rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego. Ponadto przysługuje ona na dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem że uczą się w szkołach, a ponadto w roku podatkowym nie uzyskały dochodów przekraczających 3 089 zł. Należy się ona także na wszystkie dzieci, bez względu na wiek, jeśli otrzymują one zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Należy pamiętać, że dotyczy ona obojga opiekunów, którzy dzielą się nią w dowolnych proporcjach.

Ulgę na dzieci rozliczamy w zeznaniu rocznym PIT, w którym podajemy liczbę dzieci, a także ich numery PESEL lub imiona i nazwiska wraz z datą urodzenia. Urząd Skarbowy może sobie zażyczyć abyśmy przedstawili do wglądu zaświadczenia lub inne dokumenty które będą potwierdzały nasze prawo do ulgi.  

Skomentuj artykuł