Wydatki firmy związane z doradztwem prawnym

0
125

W działalności prawie każdej firmy potrzebna jest pomoc wyspecjalizowanego doradcy lub prawnika. Poniesione na ten cel wydatki nie zawsze zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu lub podatkowych. Za każdym razem przedsiębiorstwo powinno sprawdzić, czy nakład pieniężny wpłynie na pomniejszenie przychodu. 

Wydatki związane z usługami doradczymi lub prawnymi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o ile podatnik udokumentuje, że związane były z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa i miały ścisły związek z uzyskaniem przychodu. Kancelaria adwokacka może udzielać pomocy, jeśli jest ona związana z funkcjonowaniem jednostki, umożliwiając tylko legalne osiągnięcie zysku. Wydatek na poradę zaliczony będzie w takim przypadku w koszty podatkowe z działalności gospodarczej czy spółki. Do form udokumentowania zaliczamy min. oświadczenie, umowę, pisemną opinię, analizę ekonomiczno-finansową, sprawozdanie finansowe, korespondencję mailową. Za brak wystarczającego dowodu na nabycie usługi doradczej lub prawnej uznaje się samą fakturę. To podatnik powinien okazać pismo, które potwierdzi wykonanie zamówionej usługi wraz z datą i stosownym podpisem.

Sztandarowym przykładem takiej usługi jest chęć pozyskania dotacji unijnych na nowe inwestycje, z czego korzystają najczęściej młodzi przedsiębiorcy. Doradca pomaga w tym przypadku przy sporządzeniu dokumentów i wniosków. Innym przykładem będzie pomoc prawna przy procesie sądowym, gdzie może nam pomóc tylko kancelaria adwokacka. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzymał należności od dłużnika w terminie. Będzie to zatem koszt uzyskania przychodu leżący po stronie wierzyciela. Kiedy jednak dłużnik chce skorzystać z usługi doradczej ze względu na pomówienia kontrahenta, wydatki będą stanowiły koszt podatkowy. 

Należy pamiętać, że usługi doradcze i prawne nie zostały wymienione w katalogu opisującym, które wydatki nie należą do kosztów uzyskania przychodu, zawartym w art. 22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A  zatem zaliczamy je do kosztów firmowych.

Skomentuj artykuł