Zakup alkomatu do firmy a koszty przychodu

3
884

Firmowe alkomaty do badania pracowników powinny być obecne nie tylko w przedsiębiorstwach, w których pijany pracownik wyjątkowo naraża na niebezpieczeństwo swoje i czyjeś zdrowie oraz życie (np. w firmach transportowych, placówkach medycznych, zakładach produkcyjnych itp.), ale u każdego pracodawcy, który nie zamierza tolerować wśród podwładnych osoby nadużywającej regularnie alkoholu i w związku z tym – ponosić przez nią strat.

Chociaż pracodawca nie może w każdej sytuacji zmusić pracownika do badania trzeźwości alkomatem, a w skrajnych przypadkach taka próba może zakończyć się wezwaniem policji i przewiezieniem podwładnego na komisariat lub do szpitala, przedsiębiorcy powinni posiadać przynajmniej jedną sztukę profesjonalnego alkomatu w biurze.

Czy wydatek na firmowy alkomat można wliczyć w koszty przychodu?

Firmowy alkomat a koszty przychodu

Pracodawca, który zakupił alkomat do firmy, ma prawo do zaliczenia tego wydatku do kosztów przychodu w miesiącu, w którym alkomat został zakupiony i oddany do firmowego użytku.

Wspomnieliśmy wcześniej, że alkomat do firmy powinien zakupić każdy przedsiębiorca, który nie chce być narażony na straty z powodu nieodpowiedzialnych, nietrzeźwych pracowników.

Otóż zapobieganie takim stratom jest związane z osiąganymi przychodami, a od nich z kolei zależy poprawne funkcjonowanie firmy i perspektywy na rozwój. Dlaczego o tym mówimy?

Zakup alkomatu – uznany za koszt przychodu – jest kosztem pośrednim, czyli takim, który co prawda nie jest związany bezpośrednio z firmowymi przychodami, ale ma wpływ na osiągane przychody i działanie firmy.

Koszty przychodu zaś nie tylko są wydatkami, które są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, ale też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Pracodawca kupujący alkomat ma na celu zminimalizowanie ryzyka strat związanych z nietrzeźwymi pracownikami w zakładzie pracy, np. ograniczenie wypadków w czasie pracy czy niezdolności pracownika do efektywnej pracy danego dnia.

Czy zakup każdego alkomatu można zaliczyć do kosztów przychodu?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaliczyć wydatek na zakup alkomatu do kosztów przychodu, muszą pamiętać, aby alkomat był certyfikowany (posiadać atest). W związku z tym nie jest polecane kupowanie alkomatu do firmy w miejscach innych niż renomowane sklepy, dystrybuujące alkomaty znanych producentów. W takim przypadku mogłoby się okazać, że alkomat już od początku nie działa poprawnie, ma za małą skalę itp.

Niezbędny jest także odpowiedni zapis w regulaminie zakładu pracy – w jednym z punktów regulaminu powinno być jasno określone, że obowiązuje zakaz przebywania na terenie zakładu pracy po spożyciu alkoholu. Powinno być to poparte przepisem prawnym – odwoływać się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czy zakup alkomatu to jedyny wydatek?

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że zakup alkomatu to nie wszystko – każdy alkomat, w tym oczywiście alkomaty przeznaczone – nawet do okazjonalnego – użytku firmowego, powinny być okresowo kalibrowane, aby podawały rzetelne wyniki – komentuje ekspert z www.kalibracja-alkomatu.pl. Każdy alkomat po określonym czasie lub liczbie przeprowadzonych badań (np. po 6 miesiącach lub po 500 pomiarach) ulega rozkalibrowaniu i nie podaje idealnych wyników. Nie oznacza to, że wszystkie alkomaty są wadliwe – to cecha nierozłącznie związana z tym sprzętem, który wymaga okresowo przywrócenia początkowych wartości.

Jak znaleźć serwis, który profesjonalnie zajmie się kalibracją alkomatu i na co zwrócić uwagę? Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy “kalibracja alkomatu + miasto”, w którym siedzibę ma dana firma, np. “kalibracja alkomatu Wrocław“, należy wybrać z listy wyników serwis, który:

  • ma jasno określone zasady usługi,

  • podany cennik,

  • korzysta z profesjonalnego sprzętu,

  • po skalibrowaniu alkomatu wydaje opieczętowane certyfikaty.

Wówczas przedsiębiorca ma pewność, że wynik uzyskany po przebadaniu pracownika alkomatem będzie prawdziwy.

Trzeba pamiętać, że przez kilka dni alkomat będzie niedostępny w firmie, dlatego może warto zainwestować w dwie sztuki, zamiast pozbawić się możliwości badania pracowników.

3 komentarze

  1. DanielW 29 marca, 2017 at 19:03 Odpowiedz

    Dzięki za podpowiedź. Ostatnio byłem zmuszony do zakupu do firmy alkomatu i wybór padł właśnie na taki alkomat (Alkohit X100) z certyfikatem wzorcowania i drukarką, żeby każdy przebadany miał także wydruk dla siebie. Kalibracja jest tu na gwarancji. No i amortyzację urządzenia można rozłożyć sobie w czasie.

  2. lokokoko 22 kwietnia, 2018 at 20:31 Odpowiedz

    Czytam bo też szukam ale co to znaczy kalirbacja jest na gwarancji ? bo chyba jak się pomylą przy serwisie to na to nie ma gwarancji i nie wezmą na siebie odpowiedzialności???

Skomentuj artykuł