W 2018 roku wzrośnie jednorazowy odpis podatkowy

0
179

W rozpoczynającym się za kilka miesięcy 2018 roku, możemy spodziewać się kilku zmian w systemie podatkowym. Jedną z nich, jest zmiana wartości jednorazowego odpisu w koszty nabywanych składników majątku. Obecnie, jeżeli nabywamy składniki majątku o wartości powyżej 3 500 zł, musimy korzystać z tzw. amortyzacji. Od 2018 roku, kwota ta zostanie podniesiona do 5 000 zł i jeżeli wartość kupionego składniku majątku będzie niższa, można go będzie od razu zaliczyć do kosztów podatkowych.

Obecnie obowiązujący limit w wysokości 3 500 zł, nie był aktualizowany już od kilkunastu lat. Ta „podwyżka” wysokości tego wskaźnika, ma być tzw. zwiększeniem wyrównującym go do poziomu inflacji. Innym zadaniem podwyższonego limitu jest zachęta do inwestycji. Jak mówią specjaliści, zmiana ta dotyczy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw i to właśnie one na nią najbardziej czekały.

Zgodnie z nowymi przepisami, podwyższona kwota 5 000 zł stosowana do celów związanych z amortyzacją, będzie dotyczyć tylko i wyłącznie środków, które zostały kupione po 3 grudnia 2017 roku. Wszystkie składniki majątku nabyte przed tą datą, należy amortyzować na starych zasadach.

Skomentuj artykuł