Co to jest faktura zbiorcza

0
183

Często zdarza się, że przedsiębiorca kilkakrotnie w ciągu miesiąca dostarcza towar do tego samego klienta lub też wykonuje dla niego kilka usług. Aby ułatwić sobie księgowość, przedsiębiorca taki może wystawić dla takiego klienta jedną fakturę, tzw. „fakturę zbiorczą. Chociaż ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nie określa w jednoznaczny sposób faktury zbiorczej, to jednak w dalszym ciągu można ją stosować. Musimy jednak pamiętać, że nasz zbiorczy dokument, musi być wystawiony maksymalnie w ciągu 15 dni po miesiącu, gdzie były dokonywane transakcje.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, firma A wykonywała dla firmy B jakieś usługi, w dniach 3 styczeń, 14 styczeń, 17 styczeń i 28 styczeń. Za wszystkie usługi, firma A, może wystawić firmie B fakturę zbiorczą, ale data jej wystawienia nie może przekroczyć dzień 15 luty.

Co powinna zawierać faktura zbiorcza? Przede wszystkim musi mieć dane, które pozwolą zidentyfikować obydwie strony transakcji. Ponadto musi na niej znajdować się data wystawienia, data dokonania lub zakończenia transakcji, nazwę usługi lub towar, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę podatku, cenę jednostkową bez podatku oraz kwotę należności wraz z podatkiem.

Jakie zalety ma faktura zbiorcza? Przede wszystkim dzięki niej przedsiębiorca ponosi mniejsze koszty związane z obsługą księgową, mniejsze koszty związane ze zużyciem materiałów biurowych, drukowaniem a także przechowywaniem dokumentów. Ponadto, dzięki takiej fakturze łatwiej wykryć ewentualne błędy o łatwiej prowadzi się weryfikację ewidencji księgowej.

Skomentuj artykuł