Co zmienia Konstytucja Biznesu

0
190

Od jakiegoś już czasu, sporo mówiło się o tzw. Konstytucji Biznesu, czyli pakietu ustaw, które mają według rządzących pomagać w prowadzeniu biznesu. 22 marca 2018 roku, pakiet ten został podpisany przez Prezydenta w związku z czym może rozpocząć się kompleksowa reforma prawa gospodarczego.

Na Konstytucje Biznesu składa się pakiet 5 ustaw
– Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
– Prawo Przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
– Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– Przepisy wprowadzające Ustawę

Co zmienia Konstytucja Biznesu? Najłatwiej można powiedzieć że dosyć dużo. Przede wszystkim ma ona zmienić relację na linii przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą a administracja. Ma być ona bardziej partnerska min dzięki zasadzie domniemania uczciwości przedsiębiorcy, dzięki wprowadzeniu zasady przyjaznej interpretacji przepisów (niejasne przepisy mają być rozpatrywane na korzyść przedsiębiorcy), a także dzięki akceptowaniu zasady „co nie jest zabronione jest dozwolone.

Dla niewielkich przedsiębiorców, dosyć ważną sprawą jest wprowadzenie możliwości nierejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG, jeżeli przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty najniższego wynagrodzenia. Taka działalność nie będzie teraz traktowana jako działalność gospodarcza i nie trzeba od niej płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Konstytucja Biznesu wprowadza „ulgę na start”. Dzięki niej, osoby które dopiero zarejestrowały swoją działalność przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musiały opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, a przez następne 2 lata, biznesmen może opłacać niższe składki.

Sporą nowością jest ustanowienie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Będzie w nim można uzyskać informacje, jak załatwiać poszczególne sprawy urzędowe, a także uzyskać informacje o najważniejszych zmianach w przepisach prawa, czy o zbliżających się terminach urzędowych. Następną nowością jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie ochrona praw przedsiębiorców. Jego zadaniem jest także kontrola ja przebiega wdrażanie przepisów znajdujących się w Konstytucji Biznesu.

Do innych zmian jakie wprowadza Konstytucja Biznesu możemy też zaliczyć:
– koniec z numerem REGON – nie ma już obowiązku posługiwania się nim w kontaktach z organami administracyjnymi. Wystarczy teraz numer NIP,
– zniesienie licencji jako odrębnych form reglamentacji,
– wprowadzenie prostych objaśnień przepisów.

Większość zmian, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Skomentuj artykuł