Czy komornik może zająć konto firmowe?

0
4375

Prowadzenie działalności gospodarczej, to nie zawsze pasmo sukcesów. Na skutek wielu nieprzewidzianych zdarzeń, firma może popaść w wielkie problemy, co często wiąże się z niewypłacalnością. Po prostu nie może ona na bieżąco regulować swoich zobowiązań, w związku z czym dług wobec różnych podmiotów może narastać. Jeżeli firma ma jakieś perspektywy na poprawę swojej sytuacji, podmioty te często godzą się na odroczenie terminu płatności należności, które im się należą. Jednakże jeśli takowych perspektyw nie ma, często oddają one sprawę w ręce Sądów i komornika, by odzyskać chociaż część swoich pieniędzy. W związku z tym, na pewno wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących zadaje sobie pytanie: „Czy komornik może zająć konto firmowe?”

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego art. 889 – 894. Wynika z nich jasno, że komornik jak najbardziej może zająć konto firmowe. Jak wygląda całą procedura? Otóż najpierw komornik przesyła do banku w którym dłużnik ma swoje konto firmowe zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Może on zająć tylko tyle, ile wynosi egzekwowany dług plus koszty komornicze. Komornik wzywa też bank, by nie dokonywał ona bez jego zgody żadnych wypłat z zajętego konta. Oczywiście komornik musi też poinformować przedsiębiorcę o zaistniałej sytuacji, czyli poinformować go że zajął jego bankowe konto. Bank musi następnie przelać na podane przez komornika konto pieniądze, które pokryją wierzytelność plus wszelkie inne koszty, w tym koszty komornicze.

Należy pamiętać, że w przypadku konta firmowego, nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia (tak jak jest to w przypadku konta indywidualnego). W przypadku, gdy dłużnik zatrudnia pracowników, spod zajęć zwolnione są środki na wypłaty wynagrodzeń wraz z podatkami i innymi świadczeniami, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, które ogłasza Prezes GUS. W tym celu należy przesłać do komornika listę płac lub inny dokument który ma potwierdzić wysokość wynagrodzeń pracowników.

Konto firmowe może zostać zajęte nie tylko przez komornika. Może tego dokonać także Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lepiej więc uniknąć takiej sytuacji, gdy nie będziemy mogli spłacać naszych zobowiązań wobec kontrahentów lub do US lub ZUS. Albowiem prawdopodobnie i tak będziemy musieli w jakiś sposób zobowiązania spłacić, a będziemy musieli doliczyć do nich jeszcze spore koszty egzekucji.

Poszukując Kancelarii Komorniczej w Katowicach Sprawdź: Komornik Katowice

Komentarze są zamknięte.