Czy można odliczyć od podatku zakup wody dla pracowników?

0
288

Każdy pracodawca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że praca w nieodpowiednich warunkach powoduje spadek produktywności. Dlatego stara się robić wszystko, aby jego pracownicy pracowali w jak najbardziej komfortowych warunkach. Dzięki temu, swoje obowiązki będą wykonywali lepiej i dokładniej. Ale czasem pracodawca musi się dostosować do przepisów, które mają za zadanie poprawę warunków pracy. Jednym z przykładów mogą być przepisy nakazujące dostarczanie pracownikom wody do firmy, w momencie występowania określonych warunków. Obowiązek taki powstaje gdy praca wykonywana jest

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1.000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 kJ) u mężczyzn i 1.000 kcal (4.187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C

Jak łatwo się domyśleć, zakup specjalnych bezbutlowych dystrybutorów do wody (zobacz przykładowe) czy też napojów dla pracowników, jest dla pracodawcy finansowym obciążeniem. W związku z tym, można sobie zadać pytanie, czy wydatki na wodę dla pracowników można wliczyć w koszty uzyskania przychodów i odliczyć od podatku. I okazuje się że jak najbardziej tak. Wydatki takie mają bowiem bezpośredni z przychodem i prowadzoną dzialalnością gospodarczą. Oprócz tego, wydatki ponoszone na ten cel nie są wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów.

Musimy też powiedzieć, że otrzymywanie wody do picia nie wpływa na opodatkowanie PIT dla osób, które ją dostają. Albowiem według przepisów, wolne od podatku dochodowego są takie świadczenia które są wyszczególnione w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. W związku z tym wartość wody, którą pracownicy dostają od pracodawcy jest wolna od podatku dochodowego. 

Skomentuj artykuł