Czym jest kwota wolna od podatku?

0
550

Ogólne zasady opodatkowania cechują się wieloma zaletami. Podatnik zyskuje m.in. prawo do uwzględnia kosztów uzyskania przychodu. Inną zaletą jest kwota wolna od podatku.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to tzw. wolny dochód. Jest to pewna część dochodu podatnika, od której nie nalicza się należnego podatku. Kwota wolna od podatku przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, uwzględniających istniejącą skalę podatkową. Mogą to być zarówno osoby prywatne pracujące w oparciu o umowę o pracę lub stosunek cywilnoprawny, jak i przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ogólne zasady opodatkowania. Naliczana jest ona od dochodu, czyli wszystkich przychodów w roku podatkowym, które zostały pomniejszone o koszty związane z ich wygenerowaniem oraz po odliczeniu przysługujących ulg podatkowych. Wysokość kwoty, która nie podlega opodatkowaniu, zależna jest od uzyskiwanego rocznego wynagrodzenia.

Jakie są kwoty wolne od podatku?

Wysokość kwoty, która nie podlega opodatkowaniu zależna jest od rocznego wynagrodzenia. Podstawowa stawka wolnego dochodu w roku podatkowym 2018 wynosi 8000 zł. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy roczny dochód nie przewyższy tej kwoty, podatnik nie zapłaci podatku w ogóle, a zaliczka jaka została potrącona przy otrzymywaniu wynagrodzenia zostanie w całości zwrócona przez urząd skarbowy. W przypadku dochodu mieszczącego się w przedziale 8000 zł do 13 000 zł, kwota nieopodatkowana będzie wynosiła od 8000 zł do 3091 zł. Przedział wynagrodzenia 13 000 zł – 85 528 zł uwzględnia kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł. Dochód na poziomie 85 528 zł – 127 000 zł uwzględnia kwotę wolną w wysokości od 3091 zł do 1 zł. Kwota wolna od podatku nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód przewyższający 127 000 zł.

Źródło: https://zaradnyfinansowo.pl/kwota-wolna-od-podatku/

Skomentuj artykuł