Czym można zaksięgować alkohol w koszta uzyskania przychodu?

0
4

W Polsce temat zaliczania alkoholu do kosztów uzyskania przychodu jest przedmiotem licznych dyskusji i interpretacji prawnych. W kontekście działalności gospodarczej, wręczenie kontrahentowi upominku, takiego jak butelka alkoholu, jest często postrzegane jako gest związany z prowadzeniem biznesu. Jednak czy taki wydatek można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kosztów reprezentacji, w tym zakupu alkoholu.

Orzecznictwo sądowe, w tym wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, potwierdza, że alkohol został przez ustawodawcę wyłączony z kosztów uzyskania przychodu jako koszt reprezentacji. Zakup alkoholu na rzecz pracowników w trakcie spotkań integracyjnych czy szkoleniowych nie jest uznawany za koszt uzyskania przychodu. Ponadto, trudno jest udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między zakupionym dla kontrahentów alkoholem a uzyskanymi przychodami.

Jednakże, Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 roku wskazuje, że wydatki na alkohol nie są zawsze wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności. W pewnych sytuacjach, jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, koszty te mogą być uznane za reprezentacyjne i nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.

W świetle powyższych informacji, choć alkohol jest często traktowany jako koszt reprezentacji i nie jest uznawany za koszt uzyskania przychodu, istnieją pewne wyjątki i interpretacje, które pozwalają na zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych w określonych okolicznościach. Ważne jest, aby każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności i interpretacje prawne.

Skomentuj artykuł