Dane – kluczowy czynnik sukcesu, czyli rola Statystycznej Kontroli Procesu

0
240

Aby móc sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem (niezależnie od branży, w jakiej prowadzona jest dana działalność gospodarcza), konieczne jest opieranie podejmowanych decyzji na aktualnych i odpowiednio dobranych danych. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym, gdzie szczegółowe dane statystyczne pozwalają na znalezienie wszelkich odchyleń i nieprawidłowości.

Analiza statystyczna w kontroli efektywności firmy produkcyjnej

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, w których przeprowadzana jest produkcja masowa i wieloseryjna, niezwykle ważne jest identyfikowanie wszelkich odchyleń. Nawet najdrobniejsze błędy w procesie produkcyjnym mogą doprowadzić do dotkliwych strat finansowych w przyszłości.

To jeszcze nie wszystko. Nawet w przypadku braku rażących nieprawidłowości drobne usterki mogą doprowadzić do tego, że efektywność procesów produkcyjnych znacząco się obniży. W jaki sposób jest przeprowadzana kontrola jakości wytwarzanych produktów w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją? Często stosowanym rozwiązaniem jest SPCStatystyczna Kontrola Procesu. Dzięki oparciu się o kategorie statystyczne, takie jak np. zmienność, wariancja czy odchylenie standardowe, możliwe jest dokonanie szybkiej oceny, czy jakość danej partii wyprodukowanych elementów znacząco odbiega od normy.

Integracja danych

Ważne jest, by Statystyczna Kontrola Procesu była realizowana sprawnie – proces ten nie powinien być zbyt czasochłonny, bowiem w firmie produkcyjnej konieczne jest podejmowanie w porę szybkich i trafnych decyzji. Ponieważ w celu wykonania kontroli statystycznej konieczne jest pozyskanie danych z wielu źródeł (np. magazynu, hali produkcyjnej itd.), warunkiem sine qua non jest w takim przypadku integracja danych, czyli: integracja ERP, integracja maszyn produkcyjnych oraz integracja IT. Jedynie dzięki stworzeniu bazy danych zawierających dane ze wszystkich trzech elementów możliwe jest zautomatyzowanie czynności z zakresu Statystycznej Kontroli Procesu i zapewnienie specjalistom odpowiedzialnym za kontrolę jakości aktualnych danych.

Skomentuj artykuł