Dlaczego w 2019 roku wzrastają składki ZUS

0
262

Prowadzący działalność gospodarczą muszą przyzwyczaić się do myśli, że w roku 2019 koszty prowadzenia firmy będą wyższe. A wszystko przez wyższe składki, jakie należy odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łączna wysokość składek, jaką trzeba płacić do tej instytucji to 1316.97 zł.

Składki jakie przedsiębiorcy płacą do ZUS wzrastają z roku na rok. A wszystko dlatego, że są one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym, które co roku jest wyższe. W związku z tym, przedsiębiorcy będą musieli zapłacić:

 • 558.08 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228.72 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 70,05 zł na Fundusz Pracy,
 • 342, 32 zł na składkę zdrowotną

Nieco mniejsze kwoty muszą przesyłać do ZUS osoby, które korzystają z preferencyjnych składek ZUS (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej:. W ich przypadku kwoty przedstawiają się następująco:

 • 131.76 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54.00 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 16.54 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11.27 zł na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342.32 zł na składkę rentową.

Na pewno nie są to dobre wieści dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jednakże powinni się oni spodziewać, że w przyszłym roku kwoty te jeszcze bardziej wzrosną, wraz ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Skomentuj artykuł