Kiedy nie dostaniemy zwrotu podatku

0
174

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym (pamiętajmy, że termin upływa 30 kwietnia 2018 roku), zawsze liczymy że coś nam instytucja ta będzie musiała zwrócić. Z taką sytuacją spotykamy się np. gdy korzystamy z ulgi na dzieci, czy też gdy odliczamy od dochodu darowizny na Kościół czy fundacje. Jednakże czasami nasza radość może być przedwczesna. Albowiem istnieje kilka przypadków, gdy nadpłacony podatek nie zostanie nam zwrócony lub zostanie nam wypłacona tylko jego część.

Na pewno będziemy mieli problemy z odzyskaniem pieniędzy z Urzędu Skarbowego, gdy mamy niezapłacone mandaty lub też inne nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa. W takich przypadkach, pieniądze z nadpłaty podatku wysyłane są na spłatę zobowiązań i wszystkich kosztów, które są z zaległościami związane. Istnieje też górna kwota nadpłaty podatku, której podatnik nie otrzyma. Jest to 8.70 zł. Gdy należny nam zwrot będzie równy tej kwocie lub też niższy, Urząd Skarbowy pieniędzy nam nie wypłaci. Jednakże kwota ta nie przepada. Będzie ona zaliczona w poczet ewentualnych obecnych lub przyszłych zaległości podatkowych.

Przypomnijmy, że z Urzędem Skarbowym musimy rozliczyć się do 30.04.2018 roku dostarczając wypełnione formularze osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej.

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów