Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

0
180

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, doskonale wie, że musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Nawet jeżeli nie uzyskujemy dochodu, to w dalszym ciągu obowiązuje nas wysyłanie do US PIT-ów, w których muszą znajdować się wszelkie wyliczenia podatkowe. Jednakże każdy z biznesmenów ma wybór, jeśli chodzi o przyjęcie formy rozliczania się z podatku. Albowiem w naszym kraju istnieją cztery podstawowo formy opodatkowania działalności gospodarczej. Poniżej, pokrótce te formy opiszemy.

Skala podatkowa

Jest to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Według niej, opodatkowaniu podlega przychód według dwustopniowej skali podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca uzyska w ciągu roku dochód nieprzekraczający 85 528 zł, zapłaci podatek według 18 % stawki. Jeżeli dochód będzie wyższy, to od kwoty powyżej 85 528 zł zapłaci już 32% podatku.
Ten sposób rozliczania ma swoje wady i zalety. Do zalet zaliczymy:

 • możliwość skorzystania z ulg podatkowych,
 • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • możliwość pomniejszania osiągniętych przychodów o koszty ich uzyskania.

Do wad tego sposobu zaliczymy:
obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej,
konieczność zapłacenia wyższego podatku, po przekroczeniu 85 528 zł dochodu w ciągu roku.

Podatek liniowy

Jeżeli ktoś wybierze ten sposób rozliczania się z podatków, bez względu na dochód jaki uzyska zawsze będzie płacił do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy, należy wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a po zakończeniu roku, do 30 kwietnia należy złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne rozliczenie podatkowe.
Największą zaletą tego podatku jest fakt, że bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, zawsze będziemy płacić podatek w wysokości 19%. Natomiast ten sposób rozliczania się ma też i swoje wady. Należą do nich:

 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak możliwości skorzystania z kredytu podatkowego,
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem,
 • brak kwoty wolnej od podatku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to dosyć specyficzna forma opodatkowania. Przedsiębiorca nie może bowiem pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty. Jednak za to może płacić podatki według niskiej skali. Skala ta zależy od rodzaju wykonywanej działalności i waha się w granicach od 3% do 20%.

Z formy tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskały przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro. Osoby rozliczające się w ten sposób z US, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji przychodów a także posiadania wszystkich dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji wyposażenia, prowadzenia wykazu środków trwałych itp.
Karta podatkowa
Karta podatkowa, to inaczej mówiąc zryczałtowana forma opodatkowania. Wysokość wpłacanego do Urzędu Skarbowego podatku, w żaden sposób nie koreluje tu z uzyskiwanymi przez podatnika dochodami. Stawka karty podatkowej, zależy od wielu czynników. Wymienić należy tu:

 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • wielkość zatrudnienia,
 • wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność,
 • wiek podatnika,
 • rozmiar prowadzonej działalności

Osoby rozliczające się w ten sposób nie muszą prowadzić książki przychodów i rozchodów.
Jeżeli chodzi o zalety karty podatkowej, to na pewno musimy wspomnieć o niskiej i jednolitej wartości płaconego podatku, a także brak obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Natomiast jeśli chodzi o wady, to musimy powiedzieć tu o braku możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów czy konieczność płacenia podatków bez względu na osiągane dochody.
Jak widać, osoby prowadzące działalność mają do wyboru kilka form rozliczana się z podatku dochodowego. Która forma będzie najlepsza? Musimy wszystko dobrze przemyśleć. Zresztą po jakimś czasie można zawsze zmienić formę rozliczenia. Jeżeli dopiero rozpoczynamy działalność zwykle zaczynamy od jednego produktu. Dla przykładu mogą to być worki foliowe. Ponieważ cieszą się one sporym zainteresowaniem, szybko możemy znaleźć na nie klientów, przez co nasze przychody się zwiększą. Wtedy można powiększyć nasz asortyment o reklamówki z napisami, o pokrowce na ubrania czy coraz modniejsze dzisiaj torby ekologiczne. Bo chociaż firm wytwarzających tego rodzaju produkty foliowe jest coraz więcej, to jednak rynek jest na ich końcowy produkt niezmiernie chłonny i jest w stanie przyjąć każdą ilość towaru. Zwłaszcza, jeżeli są one wykonane z odpowiednią jakością i starannością. Więc i wraz z rozwojem naszej firmy, możemy zmienić sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
Jednakże bez względu na to, czy robimy worki foliowe – Europak, czy mamy zakład fryzjerski, czy może gramy po weselach, zawsze musimy dobrze się zastanowić, jaka forma rozliczenia będzie dla nas najlepsza. Najlepiej zapytać o to fachowców, którzy na co dzień mają styczność z podatkami, gdyż oni najszybciej doradzą nam, co jest dla nas najlepsze.

Skomentuj artykuł