Honorowi krwiodawcy mogą korzystać z ulgi podatkowej

0
472

Chociaż w naszym kraju podatnicy nie mogą liczyć na duże ulgi podatkowe, to jednak w dalszym ciągu możemy płacić mniej podatku. Doskonałym na to przykładem może być ulga podatkowa dla osób honorowo oddających krew. Ma to zachęcić ludzi, by chętniej oddawali do banków krwi ten życiodajny płyn, którego nigdy nie jest za dużo.

Jak można więc korzystać z ulgi? Oczywiście musimy oddawać krew lub osocze. Oczywiście w ustawie jest ściśle określone, ile krwi i osocza możemy oddać, by skorzystać w pełni z przysługującej nam ulgi. Okazuje się, że w ciągu roku mężczyzna może oddać maksymalnie 2.7 litra krwi a kobieta 1.8 litra. Więcej możemy oddać osocza i tutaj zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn limit jest taki sam i wynosi 25 litrów rocznie. W sumie więc mężczyźni mogą oddać 27.7 litrów krwi i osocza a kobiety 26.8 litrów krwi i osocza. Do celów podatkowych, zarówno osocze jak i krew jest warte tyle samo. Mówimy tu o kwocie 130 zł za jeden litr. W związku z tym, maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew za rok 2018 wyniesie dla mężczyzn 3 061 zł, a dla kobiet 3 484 zł. Jeżeli więc ktoś odda krew w maksymalnych limitach, może odliczyć w PIT-cie 351 zł – mężczyźni i 254 zł – kobiety.

Co ważne, aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy oddawać krew wybranym organizacjom i wszystko musi być w odpowiedni sposób udokumentowane. Należy więc zawsze pamiętać, by jednostka w której oddaliśmy krew dała nam zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub osocza. I oczywiście za krew nie możemy pobierać żadnego wynagrodzenia.

Skomentuj artykuł