Jak inwestować w fundusze kapitałowe?

0
174

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to połączenie funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeń na życie. Ta ciekawa hybryda finansowa zyskała sporo na popularności, ponieważ ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe, zarówno dla nich samych, jak i dla bliskich.

Jak w praktyce prezentują się fundusze kapitałowe?

To, w jaki sposób będziemy inwestować w fundusze kapitałowe zależy bezpośrednio od ich rodzaju. Generalnie, wyróżnia się trzy grupy funduszy kapitałowych. Pierwsza grupa to fundusze bezpieczne, inwestujące w najbezpieczniejsze produkty finansowe, czyli obligacje Skarbu Państwa. Do drugiej grupy zaliczają się fundusze stabilnego wzrostu, łączące produkty bezpieczne oraz akcje. Do trzeciej grupy zaliczają się natomiast fundusze agresywne, obarczone są największym ryzykiem, czyli akcje. Należy wiedzieć, że w UFK od każdej wpłacanej kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna. Może ona wynosić nawet do 4%. Pobierana jest również opłata za zarządzanie funduszem kapitałowym, naliczana za każdy dzień uczestnictwa w funduszu. Określona jest ona finalnie w postaci procentowej, w skali roku. Najważniejsze zaś jest to, jaką strategię inwestycyjną przyjmie klient. Większość funduszy kapitałowych domaga się zadeklarowania cykliczności wpłat przez okres od 5 do 10 lat, a wcześniejsza likwidacja polisy wiąże się z dużymi karami. Dlatego, jeszcze przed podpisaniem umowy należy dokładnie się z nią zaznajomić.

Przyszłościowa decyzja

Chociaż koszty prowadzenia takiej polisy są wysokie, to jest to rzeczywiście przyszłościowy produkt finansowy. Obejmuje ubezpieczenie i wypłatę środków finansowych wobec klienta i określonych przez niego osób. Wobec tego, jeśli dysponujemy środkami finansowymi, dzięki jakim wiemy, że poradzimy sobie z opłatami UFK to nie powinniśmy się zastanawiać. Będzie to bowiem taka inwestycja, co do jakiej nie będzie wątpliwości, że zaprocentuje w przyszłości. Nic dziwnego, że teraz doradcy finansowi, na przykład z Vienna Life tak bardzo polecają to właśnie rozwiązanie.

Skomentuj artykuł