Jak artyści rozliczają się z Urzędem Skarbowym

0
301

Od kilku dni możemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok podatkowy. Obowiązek ten ma każdy z nas, kto uzyskuje dochody. Niezależnie więc, dzięki czemu generujemy przychody, musimy wysłać do US odpowiedni PIT. Nie inaczej jest z artystami i twórcami, których przecież w naszym kraju nie brakuje. Rozliczają się oni ze skarbówka na specjalnych zasadach, o których nieco więcej napiszemy poniżej.

Artyści i twórcy, to grupa podatników, która może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Mają oni bowiem uprawnienie do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, są to koszty zryczałtowane, w więc są one niezależne od faktycznie poniesionych w danym roku kosztów. A więc połowa wynagrodzenia artystów z tytułu przeniesienia praw autorskich do swoich utworów, jest w praktyce zwolniona z podatków. Musimy tu jednak dodać, że mówimy tu o połowie wynagrodzenia do kwoty 85 528 zł. Z ulgi tej korzystają więc najbardziej te osoby, które w ciągu roku zarobią maksymalnie 171 056 zł. Ustawa dosyć dokładnie określa kto z takiej ulgi może skorzystać. Są to więc artyści, któ®zy przenoszą swoje prawa autorskie w obszarach, działalności aktorskiej, tanecznej, cyrkowej, dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności wystawienniczej, edukacyjnej, czy konserwatorskiej.

Zaznaczmy, że korzystanie ze wspomnianej ulgi dotyczy tych artystów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto musimy powiedzieć, że przysługują im wszystkie inne ulgi podatkowe, pod warunkiem że spełnią oni wszystkie warunki niezbędne by z nich skorzystać. Mówimy tu min o uldze prorodzinnej, jeśli artysta jest rodzicem, o możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, uldze abolicyjnej (jeśli dochody zostały opodatkowane za granicą) czy o uldze termomodernizacyjnej.

Artyści i twórcy muszą rozliczać się z fiskusem jak każdy inny podatnik. Grupa ta ma jednak swoje specyficzne przepisy podatkowe, które pozwalają im na spore oszczędności jeśli chodzi o daniny do Urzędu Skarbowego. Oczywiście należy je właściwie wykorzystać, aby nie mieć problemów ze skarbówką i by nie płacić w przyszłości niepotrzebnych kar, wynikających z nieprawidłowego wypełnienia dokumentów PIT.

Skomentuj artykuł