Jak prawidłowo rozliczyć podatek z dochodów zagranicznych

0
26

Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę za granicą, co wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym dochód został uzyskany. Sposób rozliczenia zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została zawarta między Polską a danym krajem. W tym artykule omówimy, jak prawidłowo przygotować rozliczenie podatku z zagranicy.

Kluczowe Informacje o Rozliczeniu Podatku z Zagranicy

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w kilku krajach, sposób rozliczenia podatku z zagranicy zależy od jego rezydencji podatkowej oraz zasad uwzględnionych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Każdy dochód musi być opodatkowany, niezależnie od tego, czy został uzyskany w Polsce, czy za granicą. Pracodawca w innym kraju ma obowiązek dopełnić formalności podatkowych wobec odpowiedniego dla niego organu podatkowego.

Pierwszym krokiem jest określenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, czyli tzw. rezydencji podatkowej. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, musisz rozliczyć w urzędzie skarbowym wszystkie dochody uzyskane w każdym kraju. Osoby, które nie mają statusu rezydenta w Polsce, wykazują w rozliczeniu podatkowym tylko dochód uzyskany u polskiego pracodawcy.

Jak Rozliczyć PIT z Zagranicy?

Rozliczenie PIT z zagranicy może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a danym krajem. Najważniejsze zasady obowiązujące rozliczenie podatku z zagranicy w zależności od obowiązującej metody to:

  1. Metoda Wyłączenia z Progresją: Ta metoda jest stosowana, gdy dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Wysokość zarobków w innym kraju ma jednak wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce według skali podatkowej.
  2. Metoda Proporcjonalnego Odliczenia: Ta metoda ma zastosowanie, gdy zagraniczny dochód jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odliczasz ten zapłacony w innym kraju. Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Do Kiedy Rozliczyć PIT z Zagranicy?

Podatnik, który uzyskał dochody zagraniczne, ma obowiązek złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Dotyczy to osób, które są w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale uzyskały również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej albo chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Deklarację można składać od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dodatkowo należy pamiętać o obowiązku opłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów. Podatnik wpłaca pierwszą kwotę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do Polski.

Podsumowanie: Najważniejsze Informacje o Rozliczeniu Podatku z Zagranicy

Rozliczenie podatku z zagranicy może odbywać się na dwa sposoby w zależności od podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli uzyskujesz dochody tylko za granicą i jesteś zwolniony od podatku w Polsce, nie musisz składać deklaracji w Polsce. Taki obowiązek mają osoby, które osiągnęły dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej albo poza dochodami zagranicznymi nie mają innych dochodów, ale chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Rozliczenie podatku z zagranicy według metody proporcjonalnego odliczenia nakłada obowiązek złożenia zeznania podatkowego bez względu na to, czy podatnik otrzymywał dochody również w Polsce. Podatnik uzyskujący dochody w kraju, który obejmuje metoda proporcjonalnego odliczenia, musi opłacić również zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów. Pierwszą zaliczkę należy wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu powrotu do Polski.

Podsumowanie

Artykuł omawia kluczowe aspekty związane z rozliczaniem podatku z dochodów uzyskanych za granicą przez Polaków. Wskazuje na różne metody rozliczenia, takie jak metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia, które są stosowane w zależności od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a danym krajem. Artykuł podkreśla również, że podatnicy muszą złożyć deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a także opłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12% dochodów.

Skomentuj artykuł