Jak ustalić miejsce zamieszkania do celów podatkowych

0
460

Co jakiś czas w naszym kraju słyszymy rozmowy, związane ustaleniem najlepszego miejsca do opłacania podatków. Oczywiście większość z nas szuka takich rozwiązań, dzięki którym do Urzędu Skarbowego będziemy wysyłać mniej pieniędzy. A ponieważ w poszczególnych krajach istnieją różne systemy podatkowe, część z nas chciała by płacić podatki w tych krajach, gdzie nalicza się ich mniej. Niestety wybór miejsca zamieszkania do celów podatkowych jest ściśle określony w odpowiednich przepisach i jeśli nie będziemy się do nich stosować, możemy mieć spore kłopoty podatkowe.

Zastanówmy się więc, w jaki sposób ustalić miejsce zamieszkania do celów podatkowych? Otóż zgodnie z ustawą o PIT art. 3 ust. 1a, za osobę mającą miejsce zamieszkania w naszym kraju uważa się osobę która posiada na terenie Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. A więc istnieją dwa kryteria, względem których określana jest rezydencja podatkowa osoby fizycznej. Jeśli jeden z tych warunków jest spełniony, dana osoba fizyczna jako miejsce zamieszkania musi określić Polskę (do celów podatkowych).

Zastanówmy się teraz, co oznacza określenie posiadania ośrodka interesów życiowych. Otóż tutaj musimy rozgraniczyć dwie kwestie. Możemy posiadać centrum interesów osobistych i centrum interesów gospodarczych. W pierwszym przypadku rozumiemy występowania powiązań osobistych, czyli więzów rodzinnych, towarzyskich, sportowych czy politycznych. Jeśli dla przykładu nasza cała rodzina przeniesie się do innego kraju, centrum interesów życiowych będzie znajdować się poza granicami naszego kraju. Jeśli natomiast bierzemy pod uwagę centrum interesów gospodarczych, to tutaj pod uwagę bierzemy związki ekonomiczne z danym krajem. Chodzi przede wszystkim o miejsce pracy, główne źródła dochodu, posiadane inwestycje, kredyty czy konta bankowe.

Oczywiście w ciągu roku podatkowego, może nastąpić zmiana państwa rezydencji podatkowej. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, przez tę roku, w którym podatnik pozostaje polskim rezydentem podatkowym rozlicza się z podatku w Polsce. W pozostałym okresie, rozlicza się z Polskim Urzędem Skarbowym tylko z dochodów uzyskiwanych na terenie naszego kraju.

Możemy więc powiedzieć, że ustalenie rezydencji podatkowej wynika z wielu faktów czy okoliczności. Jeśli mamy problemy z jej prawidłowym ustaleniem, warto udać się do specjalistów, którzy w fachowy sposób wytłumaczą nam, gdzie powinniśmy płacić nasze podatki.

Skomentuj artykuł