Jakie cechy powinna mieć opiekunka osób starszych?

0
2871

W czasach kiedy osoby starsze stanowią coraz większy procent społeczeństwa, szczególną popularnością cieszy się zawód jakim jest opiekunka osób starszych. Niemcy są państwem, gdzie istnieje szczególne zapotrzebowanie na osoby chcące pracować jako opieka seniora.

Bądź wrażliwa

Jako opiekunka w Niemczech bądź dobrym rozmówcą, słuchaczem, pomocnikiem w codziennych sprawach. Wydaje się, że opiekunka osób starszych powinna być w stanie i mieć czas na wszystko. Istnieje jednak kilka szczególnych cech zawodowych i osobistych, które powinien mieć pracownik sfery, jaką jest opieka. Niemcy to państwo, które nie tworzy szczególnych regulacji dla osób pracujących w tym zawodzie, ale pewne cechy personalne mogą decydować o gotowości do zatrudnienia. To przede wszystkim cierpliwość i wyrozumiałość. Starzeniu się człowieka nieuchronnie towarzyszą procesy degeneracyjne. W przypadku osób starszych podstawowe codzienne czynności – ubieranie się czy kąpiel – trwają wielokrotnie dłużej. I tutaj opiekunka do osoby starszej wyróżnia się tym, że nie tylko rozumie swojego gościa, ale także robi wszystko, aby osoba starsza nie czuła się w takich chwilach ciężarem. Większość czasu osoby starsze spędzają w kontakcie z opiekunkami. Jest to ważny czynnik w psycho-emocjonalnym rozładowaniu osoby starszej. Nie zawsze dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z bliskimi. Ponadto opiekunka ma niekiedy dostęp do dokumentacji medycznej i historii choroby danej osoby. Zasada nieujawniania informacji nikomu, nawet bliskim, to gwarancja komfortu i spokoju mieszkańca. Niezbędne jest zrozumienie, że ich podopieczni są dorosłymi, dojrzałymi osobowościami, z własnymi doświadczeniami i cechami charakteru. To właśnie świadomość własnego miejsca w życiu osoby starszej i postrzeganie jej jako integralnej, niezależnej jednostki czyni opiekunki – profesjonalistę. Dokładność, odpowiedzialność, uważność, pedanteria to główne cechy, które pomagają wykonywać swoją pracę z godnością. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Opiekunki w Niemczech powinny cechować się wyrozumiałością Osoby kierujące się chęcią pomocy, uczynienia życia innej osoby wygodniejszym, z reguły lepiej radzą sobie z powierzonymi im zadaniami. Entuzjaści potrafią motywować innych swoim pozytywnym nastawieniem do pracy i ludzi. Opieka osób starszych wymaga też należytego szacunku dla podopiecznego. Praca z osobami starszymi to okazywanie szacunku dla czcigodnego wieku, umiejętność słuchania, akceptowania opinii mieszkańca, nawet jeśli różni się ona od opinii opiekunki. Rozwinięta empatia jest cechą ważną zawodowo dla osób, których praca jest bezpośrednio związana z ludźmi. Opiekun powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za osobę, za jej spokój i wygodę. Ma obowiązek stosować się do zaleceń lekarza, w razie potrzeby zgłosić personelowi medycznemu zmianę stanu podopiecznego. Opiekunowie powinni być obiektywni w stosunku do mieszkańców, postrzegać ich przede wszystkim jako osobę z zestawem indywidualnych cech i cech. Ze względu na to, że w swojej działalności zawodowej opiekunowie stykają się z osobami o różnych cechach osobowych, należy zapewnić wykwalifikowaną pomoc bez względu na płeć, wiek, wyznanie, rasę, orientację seksualną itp.

Skomentuj artykuł