Jakie wpływy do budżetu przyniosą zmiany w podatku CIT?

0
173

Resort finansów przygotował raport z którego wynika że wszystkie zmiany ustaw związane z podatkiem CIT mają przynieść do budżetu państwa dodatkowe 1.6 mld zł. Zmiany te mają przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo planuje znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i inne ustawy związane z tym podatkiem. Na skutek wprowadzonych zmian, system podatkowy powinien zostać uszczelniony co zwiększy ilość środków pływających do budżetu państwa. Według planu 1.2 mld zł zyska bezpośrednio budżet a około 400 mln zł samorząd terytorialny. 

Wprowadzenie zmian jest także związane z wdrożeniem prawa polskiego do unijnych dyrektyw ATAD2 oraz MDR. Ta pierwsza związana jest z rozbieżnościami w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich natomiast druga mówi o obowiązku automatycznej wymiany informacji związanych z opodatkowaniem. 

Projekty ustaw przewidują także wprowadzenie do ustawy o CIT klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona ograniczyć prawo do podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego do sytuacji uzasadnionych ekonomicznie. 

Skomentuj artykuł