Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców

0
140

Od stycznia 2018 roku, wszystkich tzw. „mikroprzedsiębiorców” będących płatnikami VAT, czeka mała rewolucja. Albowiem od tego dnia, wszystkie firmy, w tym wspomniani mali przedsiębiorcy, będą musieli przekazywać do Urzędów Skarbowych wszelkie informacje związane z zakupami i sprzedażą, w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obecnie takim obowiązkiem objęte są duże, średnie a także mało przedsiębiorstwa. Od nowego roku będą to musiały robić wszystkie przedsiębiorstwa, które są płatnikami podatku VAT.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)? Otóż jest to zbiór informacji o wszelkich operacjach gospodarczych za dany okres czasu. Jest on przesyłany w formie elektroniczne, a dane są bezpośrednio pobierane z systemu księgowego przedsiębiorstwa. Struktura pliku JPK_VAT składa się z danych, które identyfikują płatnika czyli np. NIP, danych określających właściwy Urząd Skarbowy, oraz danych związanych ze sprzedażą i zakupami.

Co zrobić, aby mieć możliwość przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego? W tym celu musimy w przede wszystkim pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów specjalną tabelkę, która jest zapisana w formie arkusza kalkulacyjnego. Następnie musimy założyć Profil Zaufany ePUAP. Nie muszą tego robić ci przedsiębiorcy, którzy już posiadają certyfikowany podpis elektroniczny. Kolejnym etapem jest pobranie aplikacji Klient JPK2.0, a jej wersja powinna być dostosowana do systemu operacyjnego, którym się posługujemy. Następnie wypełniony plik csv wysyłamy poprzez wskazaną wcześniej aplikację.

Osoby prowadzące niewielkie firmy, będą musiały przesłać do Urzędów Skarbowych pliki JPK_VAT do 25 dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc, bez względu na to, czy rozliczają się w okresach kwartalnych czy też miesięcznych.

Po co Urzędy Skarbowe stosują Jednolity Plik Kontrolny? Chodzi przede wszystkim o szybsze i łatwiejsze prowadzeni operacji kontrolnych. JPK może także pomóc i samym przedsiębiorcom, gdyż szybciej będą oni mogli wykryć wszelkie nieprawidłowości w swojej księgowości.

Skomentuj artykuł