Komunikacja w kontekście realizacji Programu Dobrowolnych Odejść

0
452

Współcześnie, pracodawcy oraz specjaliści do spraw HR coraz częściej doceniają rolę efektywniej komunikacji z pracownikami, która może przełożyć się na atmosferę, efekty pracy oraz ich aktywność.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście Programu Dobrowolnych Odejść.

Dlaczego komunikacja gra tak istotną rolę?

Co sprawia, że efektywna komunikacja w ramach PDO jest tak ważna? Przede wszystkim – jest to rozwiązanie, które pomaga ukrócić lub zminimalizować różnego rodzaju domysły, absurdy i niedomówienia, jakie mogą krążyć wśród pracowników, a które są zupełnie naturalne, jeśli ze strony pracodawcy nie padają żadne konkrety czy wyjaśnienia dotyczące bieżącej sytuacji, planowanych zmian i kroków, jakie w przyszłości mają zostać podjęte. Brak klarownych informacji może być dla pracowników niestety bodźcem do „tworzenia” własnych, często kompletnie mijających się z prawdą historii, co z kolei jest w stanie doprowadzić do niepotrzebnej paniki i niezwykłego stresu.

Komunikacja, jako źródło inspiracji do działania

W przypadku Programu Dobrowolnych Odejść, bardzo duże znaczenie ma jego umiejętne zaplanowanie. Pracodawca musi tak zaprojektować cały proces, by do programu ostatecznie przystąpili odpowiedni pracownicy. Istotną kwestią są więc ich oczekiwania i potrzeby, których spełnienie mogłoby skłonić konkretne osoby do podjęcia tego kroku. Odpowiednio poprowadzona strategia komunikacyjna jest za to bardzo bogatym źródłem informacji o naszych pracownikach, a zdobyta w ten sposób wiedza, może stać się dla firmy inspiracją do działania, pomocną w zakresie organizowania Programu Dobrowolnych Odejść. Pracodawca, który dobrze zna swoją kadrę powinien wiedzieć, jakie warunki PDO mogą okazać się dla niej wystarczająco atrakcyjne.

Trudno więc przecenić wydajną komunikację w odniesieniu do Programu Dobrowolnych Odejść, stąd nie należy lekceważyć jej roli, ale wręcz przeciwnie, skupić się na opracowaniu adekwatnej strategii, która pomoże między innymi, uspokoić nastroje w firmie i rozjaśnić ewentualnie niedomówienia, jakie niekiedy stają się źródłem kłopotliwych konfabulacji.

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów