Konsekwencje niezgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

0
372

Każdy z nas cieszy się, gdy może coś dostać. Jeżeli więc dostaniemy jakąś darowiznę, nasza radość jest wielka, jednakże nie każdy do końca zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskanie jakiegoś „daru”, niesie za sobą konsekwencje podatkowe. Albowiem zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, każdy kto dostał darowiznę, musi to zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. Dotyczy to zarówno rzeczy jak i praw majątkowych. Na całe szczęście nie zawsze daninę do US musimy zapłacić. Zwolnieni z opłat jesteśmy gdy:

– wartość darowizny nie przekracza 9 637 zł, a nabywcą darowizny jest ktoś, kto należy do I grupy podatkowej. Do grupy tej należy małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, synowa, zięć, macocha, ojczym, teściowie,

– wartość darowizny nie przekracza 7 276 zł, a nabywcą darowizny jest ktoś, kto należy do II grupy podatkowej. Do grupy tej należą, zstępni rodzeństwa, zstępni małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

– wartość darowizny nie przekracza 4 902 zł, a nabywca jest osoba, która nie należy do żadnej z wyżej wymienionych grup.

Obdarowany powinien zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt uzyskania darowizny bez względu na to, czy przekracza ona podane wyżej progi czy też nie. Każdy ma na to 6 miesięcy od momentu nabycia praw do posiadania danej rzeczy. Jeżeli fakt uzyskania darowizny nie zostanie zgłoszony, a sprawa zostanie ujawniona w czasie kontroli właściwego organu podatkowego, nałożona zostanie kara w wysokości 20% wartości uzyskanej darowizny. Jeżeli natomiast darowiznę uzyskamy od osoby, która nie należy do naszych najbliższych, wysokość kary jaką będziemy musieli zapłacić będzie się znajdowała w przedziale od 3 do 20% wartości darowizny.

Również fakt niezłożenia deklaracji podatkowej, może skutkować sankcjami karno – skarbowymi, w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. W takim wypadku podlegamy karze:

– grzywny do wysokości 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub też obu tym karom jednocześnie,

– grzywny do wysokości 720 stawek dziennych, gdy kwota podatku jaki powinniśmy zapłacić jest niewielka,

– grzywny za wykroczenia skarbowe, gdy kwota podatku jaką powinniśmy zapłacić nie przekracza progu ustawowego.

Jeżeli uzyskamy spadek lub darowiznę, powinniśmy więc rozliczyć się z tego faktu z Urzędem Skarbowym. W przeciwnym wypadku, narażamy się na konsekwencje finansowe, które pewnością zmniejszą radość z uzyskania darowizny.

Skomentuj artykuł