Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT w ustalonym terminie

0
31

W Polsce, podatnicy mają obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych, znanych jako PIT, w celu poinformowania urzędu skarbowego o swoich dochodach i obliczenia należnego podatku dochodowego. W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie, podatnicy mogą być narażeni na różne konsekwencje, w tym kary finansowe.

Kto Musi Złożyć Deklarację Podatkową?

Deklarację PIT muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu. Dotyczy to zarówno dochodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, najmu, działalności gospodarczej, jak i emerytury. Nawet jeśli dochód był niższy niż kwota wolna od podatku, należy złożyć tzw. PIT zerowy.

Termin Składania Deklaracji

W 2023 roku, termin na złożenie deklaracji podatkowej upłynął 2 maja. Zazwyczaj termin ten przypada na ostatni dzień kwietnia, ale w 2023 roku ostatni dzień kwietnia wypadał w niedzielę.

Konsekwencje Niezłożenia PIT w Terminie

Kary Finansowe

Kary za niezłożenie deklaracji PIT w terminie są regulowane przez Kodeks Karny Skarbowy. Jeśli kwota zaległego podatku nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, jest to traktowane jako wykroczenie skarbowe, za które można otrzymać mandat. Jeśli zaległość przekracza tę kwotę, jest to traktowane jako przestępstwo skarbowe.

Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wynosiła w pierwszym półroczu 2023 roku 17 450 zł, a w drugim półroczu 18 000 zł.

Odsetki za Zaległości

Dodatkowo, za niezłożenie PIT w terminie, podatnik musi zapłacić odsetki za zaległości. W 2023 roku wynosiły one 16,5% należnej kwoty.

Utrata Przywilejów Podatkowych

Niezłożenie PIT w terminie skutkuje również utratą możliwości skorzystania z ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem i przekazania 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego.

Jak Uniknąć Kara za Spóźnienie?

Złożenie Korekty Deklaracji

Złożenie korekty deklaracji pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Należy jednak pamiętać, że korekta musi być złożona zanim urząd skarbowy odkryje nieprawidłowości i rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

Czynny Żal

Czynny żal to kolejny sposób na uniknięcie kary. Oznacza to zgłoszenie się do urzędu skarbowego i przyznanie się do niezłożenia deklaracji w terminie, podając prawdziwe powody spóźnienia. Czynny żal musi być złożony zanim urząd skarbowy rozpocznie postępowanie w sprawie niezłożenia deklaracji.

Wysokość Kar Finansowych

W 2023 roku, kary za wykroczenia skarbowe wynosiły:

 • Od 1 stycznia 2023 r.:
  • minimalna grzywna: 349 zł
  • maksymalna grzywna: 69 800 zł
  • mandat karny: do 17 450 zł
 • Od 1 lipca 2023 r.:
  • minimalna grzywna: 360 zł
  • maksymalna grzywna: 72 000 zł
  • mandat karny: do 18 000 zł

W przypadku przestępstw skarbowych, kary są znacznie wyższe i mogą wynosić od 1 163 zł do nawet 33 560 400 zł w 2023 roku.

Kara Poza Finansową

W skrajnych przypadkach, za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, można również otrzymać karę pozbawienia wolności. Kara ta jest stosowana w przypadku poważnych przestępstw skarbowych.

Podsumowanie

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym kar finansowych i utraty przywilejów podatkowych. Ważne jest, aby być świadomym swoich obowiązków podatkowych i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie złożyć deklaracji w terminie, ważne jest, aby jak najszybciej podjąć kroki w celu rozwiązania tej sytuacji i uniknięcia dalszych konsekwencji.

Skomentuj artykuł