Co to kredyt podatkowy? Na czym polega?

0
174

Każda firma, zwłaszcza na początku swojej działalności, stara się robić wszystko, by mieć do swojej dyspozycji jak największą ilość środków, aby je inwestować w rozwój firmy. Dotyczy to także płatności związanych z podatkami. Jeżeli więc jakaś firma ma możliwość „odroczenia” płatności podatkowych, to chętnie z takiej opcji korzysta. Jednym ze sposobów na takie odroczenie jest kredyt podatkowy.

Kredyt podatkowy jest to nazwa zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Jak wiadomo, każda firma ma obowiązek wpłacania takich zaliczek przez cały okres podatkowy. Jednakże biznesmeni, którzy po raz pierwszy otworzyli swoją firmę, mogą skorzystać ze wspomnianego kredytu podatkowego. Chociaż kredyt podatkowy dotyczy osób, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją działalność, to jednak nie mogą oni z tej ulgi skorzystać w pierwszym roku po założeniu firmy. Mogą odroczyć płatności bezpośrednio po roku, w którym firma została założona. Dzieje się tak gdy firma była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy. Jeżeli okres był krótszy, z kredytu podatkowego można skorzystać dwa lata po rozpoczęciu działalności.

Jakie inne warunki należy spełnić, by skorzystać z kredytu podatkowego. Przede wszystkim firma musi osiągać średniomiesięczne przychody ze swojej działalności w wysokości co najmniej 1000 euro. Ponadto firma musi posiadać status małego przedsiębiorcy, musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), a także musi być ona opodatkowana według skali podatkowej. Jeżeli firma spełnia te wszystkie warunki i chce skorzystać z kredytu podatkowego, musi złożyć w formie pisemnej do właściwego Urzędu Skarbowego oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego.

Podatnik, który z takiego kredytu podatkowego korzysta, nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, ale po zakończeniu roku podatkowego, musi złożyć zeznanie podatkowe. Natomiast jeżeli firma uzyska dochód, należny podatek będzie musiała spłacać w ciągu najbliższych 5 lat (po 20%)

Na pewno korzystanie z kredytu podatkowego dla każdej firmy jest korzystne, gdyż pozwala na szybszy rozwój i lepsze doinwestowanie. Jeżeli jesteśmy więc na początku swojej biznesowej przygody, warto zapoznać się z tym tematem i sprawdzić, czy i my z tej ulgi nie możemy skorzystać.

Skomentuj artykuł