Księga przychodów i rozchodów – jak prowadzić

0
167

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy musieli wybrać sposób na rozliczanie się z podatkami. Mamy pod tym względem kilka możliwości, a wybór powinien być uwarunkowany np. wielkością firmy.

Jednym z bardziej popularnych sposobów rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Mogą z niej korzystać ci biznesmeni, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a także ci, którzy płacą podatek liniowy, a ich roczny dochód nie jest wyższy niż 1 200 000 euro. Prowadzić książkę przychodów i rozchodów muszą min. osoby które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne czy partnerskie.

Książka przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania wszystkich przychodów jak i rozchodów firmy. W księdze tej zapisuje się także koszty, wynikające z prowadzenia działalności. Każdego miesiąca, sumuje się wszelkie operacje zapisane w książce i dzięki temu łatwo można obliczyć uzyskany dochód, od którego należy odprowadzić podatek.

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Należy założyć ją już w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Fakt ten należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego maksymalnie do 20 dni od daty założenia księgi. Co ważne, w Urzędzie Skarbowym musimy określić, pod jakim adresem książka przychodów i rozchodów będzie się znajdować. Do odpowiednich rozdziałów księgi, musimy wpisywać wszystkie koszty (pensje pracowników, opłaty za czynsz, zakup przyborów biurowych itp.), a także wszelkie przychody związane z prowadzeniem działalności.

Powinniśmy pamiętać, by książkę prowadzić w sposób uczciwy i staranny. Jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd, nie możemy go zamazywać długopisem czy korektorem. Błąd powinniśmy przekreślić, powinniśmy napisać poprawną kwotę i parafować poprawkę.

Skomentuj artykuł