Jak możemy rozliczyć w PIT sprzedaż nieruchomości

0
462

Gdy sprzedajemy nieruchomość, mamy wiele obowiązków i spraw do załatwienia. Musimy załatwić sprawy u notariusza, w księgach wieczystych, musimy podpisać dziesiątki umów i certyfikatów. Zajmuje to nam sporo czasu i bardzo często zapominamy o jeszcze jednym obowiązku, jaki mamy po sprzedaży nieruchomości. Chodzi oczywiście o rozliczenie się z transakcji w Urzędzie Skarbowym. Albowiem sprzedaż domu czy mieszkania należy zgłosić do tego urzędu i jeżeli zachodzi takowa potrzeba, musimy od tej transakcji zapłacić podatek.

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy zapłacić, jeśli sprzedaliśmy nieruchomość lub jej część, udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do jednorodzinnego domu w spółdzielni mieszkaniowej czy też prawo wieczystego użytkowania gruntów. Podatku nie musimy płacić jeżeli nieruchomość sprzedaliśmy po upływie 5 lat od jej nabycia. Jednakże w dalszym ciągu fakt sprzedaży powinniśmy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Co ważne, okres 5 lat nie liczy się kalendarzowo, ale dopiero od następnego roku, w którym sprzedaliśmy nieruchomość. Jeżeli jednak sprzedaliśmy nieruchomość w czasie 5 lat od jej nabycia, to podatek należy zapłacić. W tym celu, musimy złożyć formularz PIT-39. Stawka jaka w tym przypadku obowiązuje to 19%. Podatek płacimy od dochodu ze sprzedaży. Czyli przychód jaki uzyskaliśmy od osoby kupującej naszą nieruchomość, możemy pomniejszyć o koszty, jakie ponieśliśmy. Czyli np. jako koszty możemy zaliczyć koszty nabycia nieruchomości. Podatek płacimy jeżeli sprzedamy nieruchomość drożej. Takiego kosztu nie będą miały osoby, które uzyskały nieruchomość w drodze spadku lub darowizny. Kosztami mogą też być wszelkie opłaty wnoszone dla pośrednika, koszty notarialne, a także koszty ewentualnego remontu, jaki zrobiliśmy w nieruchomości przed jej sprzedażą.

Na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym mamy dwa lata od momentu sprzedaży nieruchomości. Jednakże płacenia podatku możemy uniknąć, gdy środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczymy na zakup nowego mieszkania, na remont mieszkania, czy też na spłatę kredytów hipotecznych, zaciągniętych przed sprzedażą nieruchomości. Z podatku rozliczamy się w takim samym terminie jak rozliczenia roczne, czyli do końca kwietnia danego roku.

Skomentuj artykuł