Czy można anulować fakturę?

0
462

Przy wystawianiu wielu faktur, narażamy się na możliwość popełnienia błędu. Co wtedy możemy zrobić? Czy możemy fakturę anulować lub też wystawić fakturę korygującą? W ustawie o VAT, nie ma wcale pojęcia anulowanie faktury. Jednakże w określonych przypadkach, przedsiębiorca wręcz musi wystawić notę lub fakturę korygującą.

Interpelacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r. (IPPP2/443-17/10-2/MM) mówi że: „Dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowej opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentach Wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.”

Jak wynika z interpelacji, możemy fakturę anulować tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

– wystawiona faktura, dokumentuje czynność jeszcze niedokonaną,

– wystawionej faktury nie wprowadzono jeszcze do obiegu.

Oznacza to, że pomimo wstawienia faktury, nie wykonano jeszcze usługi lub towar nie został jeszcze wydany. Ponadto faktura nie została jeszcze doręczona kontrahentowi. Co należy zrobić, aby fakturę anulować? Przede wszystkim zarówno na oryginale jak i na kopii błędnej faktury powinniśmy umieścić adnotację „anulowano”. Ponadto dokumenty powinniśmy przekreślić. Mamy wtedy pewność, że błędna faktura nie będzie wykorzystana w przyszłości. Oczywiście fakturę musimy przechowywać, by mieć zachowaną ciągłość numeracji.

Co jednak możemy zrobić, gdy faktura została już „wprowadzona do obiegu”? W takim wypadku, musimy wykonać notę lub fakturę korygującą.

 

Skomentuj artykuł