Kiedy należy wypełnić formularz PIT-36?

0
373
formularz pit 36

PIT-36, PIT-37, a może jeszcze jakiś inny? Co roku wielu podatników zastanawia się, który formularz do zeznania podatkowego jest odpowiedni w ich przypadku. Tłumaczymy niejasności związane z PIT-36.

W formularzu PIT-36 musimy umieścić takie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, które osiągnęliśmy bez jakiegokolwiek pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że PIT-36 wypełniamy wtedy, kiedy całkowicie niezależnie odprowadzaliśmy zaliczki na podatek dochodowy bądź w sytuacji, gdy samodzielnie kalkulujemy podatek do zapłaty za cały rok.

Podatki obliczane na zasadach ogólnych podlegają tak zwanej skali podatkowej. Oznacza to w praktyce, że deklaracji PIT-36 nie muszą składać osoby, które są opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtowo.

W deklaracji PIT-36 jesteśmy zobowiązani umieścić:

  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej – są one opodatkowane na zasadach ogólnych. W praktyce gospodarczej są one najczęstszą formą opodatkowania, która implikuje konieczność prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
  • dochody z działów specjalnych produkcji rolnej – ten typ dochodów, które są opodatkowane na zasadach ogólnych, odnosi się do plantatorów upraw szklarniowych, hodowców rasowych psów i kotów oraz hodowców drobiu
  • dochody z działalności wykonywanej osobiście – występują one wtedy, gdy podatnik samodzielnie odprowadza zaliczki na podatek. Mogą one mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy dana osoba prowadzi prywatne korepetycje
  • dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów, które są opodatkowane na zasadach ogólnych
  • dochody z zagranicy – w ich przypadku konieczne jest uzupełnienie deklaracji PIT-36 o specjalny formularz PIT/ZG
  • dochody z innych źródeł – szeroka kategoria. Do dochodów z innych źródeł zakwalifikować można dochody z niektórych stypendiów, dochody z umowy uaktywniającej opiekunek do dziecka, dochody ze sprzedaży poprzez internetowe serwisy aukcyjne oraz wiele innych dochodów, których nie da się zaliczyć do wymienionych powyżej kategorii

Warto także zaznaczyć, że polskie prawo nakłada obowiązek złożenia deklaracji PIT-36 na rodziców, których niepełnoletnie dziecko osiągnęło przychód z tytułu praw majątkowych lub kapitałów pieniężnych. Na formularzu PIT-36 muszą rozliczyć się także tacy podatnicy, dostarczają PIT razem z małżonkiem, który jesz zobligowany do wypełnienia formularza PIT-36. Jeśli żona jest zatrudniona na umowę zlecenie, a jej mąż wykonuje działalność na zasadach ogólnych, wtedy małżonkowie pragnący rozliczyć się wspólnie, doręczają jedną deklarację PIT-36.

Źródło: http://rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-36-formularze-pit/rozliczamy-pit-36/

Skomentuj artykuł