Obdaruj potrzebujących wypełniając PIT za 2017 rok

0
437

Już od kilku lat, wypełniając PIT za 2017 rok, możemy wspomóc potrzebujących, przekazując im 1% naszego podatku. Co ważne, my sami nie musimy robić praktycznie nic, a wszystkim zajmie się za nas Urząd Skarbowy. A wszystko dlatego, że gdy wypełnimy nasz PIT i wskażemy w nim Organizację Pożytku Publicznego, to właśnie US dokona przelewu na odpowiednie konto wskazanej przez nas organizacji.

Co musimy zrobić, aby pieniądze wpłynęły do wybranej przez nas Organizacji? Wystarczy wskazać jej numer wpisu do KRS. A numer ten, zresztą jak i całą listę Organizacji Pożytku Publicznego możemy znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym roku na liście tej znajduje się prawie 9 tyś podmiotów, które później mogą wykorzystać uzyskane z podatków pieniądze na swoje statutowe cele. A cele te są bardzo różne, od ratowania życia i zdrowia ludzi, poprzez ochronę środowiska, po pomoc osobom znajdującym się ciężkiej sytuacji materialnej. Aby jeszcze bardziej uściślić cel na jaki chcemy aby były wykorzystane pieniądze, możemy wpisać w zeznaniu szczegółowy cel, np. „pieniądze na leczenie …. (tu wpisujemy konkretną osobę) lub też pieniądze na pomoc dla rodziny … (tu wpisujemy konkretną rodzinę).

Wniosek o przesłanie 1% z naszych podatków na OPP możemy wypełnić w deklaracji PIT, którą musimy złożyć do końca kwietnia, bądź też w jej korekcie. Musimy jednak pamiętać, że korektę musimy złożyć do końca maja 2018 roku. Jeżeli więc chcemy wskazać Organizację Pożytku Publicznego którą chcemy zasilić w zeznaniu podatkowym to musimy to zrobić do końca kwietnia, a w korekcie do końca maja 2018 roku.

Za przelew pieniędzy odpowiedzialny jest naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego wysyłamy nasz PIT. Musi on przelać pieniądze na podane przez Organizację konto od maja do lipca 2018 roku.

Co ważne, aby przelew był zrealizowany, musimy podatek sami zapłacić. Jeżeli chcemy by Organizacja której przelaliśmy pieniądze wiedziała, że pochodzą one właśnie od nas, musimy na to wyrazić zgodę wpisując w „Informacjach uzupełniających” druku PIT wyrażenie „wyrażam zgodę”.

Skomentuj artykuł