Obowiązki pracodawcy względem nowego pracownika

0
173

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą chce, by biznes rozwijał się systematycznie i przynosił zyski. Jeżeli jednak tak się dzieje, to oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że biznesmen będzie musiał zatrudnić nowych ludzi do pracy. A przyjęcie nowych osób do firmy, to nowe obowiązki, które pracodawca względem nowego pracownika musi ponieść. Poniżej wskażemy, o czym musi pamiętać każdy, kto prowadzi biznes i przyjmuje do pracy nowych ludzi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prowadząc własną firmę, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nowych pracowników jest niezmiernie ważne. W związku z tym, nowym pracownikom należy zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy takowe szkolenie musi odbyć? Okazuje się że nie. Zwolnieni z tego obowiązku są biznesmeni, którzy zatrudniają do firmy osoby, w pierwszej grupie pokrewieństwa (małżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo), a także gdy zatrudnieni podpisują umowę cywilnoprawną (chyba że obowiązek wykonania takiego szkolenia wynika ze specyfiki pracy). Dla pozostałych osób biznesmen musi taki kurs zorganizować. Co ważne, szkolenie powinno odbyć się w godzinach pracy i płaci za niego biznesmen.

Badania lekarskie

Zanim przyjmiemy do pracy nowego pracownika, musimy mu zorganizować obowiązkowe badania lekarskie. Są one przeprowadzane na koszt pracodawcy i może być wykonane na podstawie wystawionego przez pracodawcę skierowania. Jeżeli na podstawie badań lekarz określi że pracownik może wykonywać obowiązki na nowym stanowisku, można mu przygotować umowę do podpisu.

Umowa o pracę

Jeżeli nowy pracownik przeszedł już szkolenie BHP i badania lekarskie, możemy przygotować mu umowę o pracę. Przede wszystkim w umowie musi być podane na jaki okres czasu jest podpisana, jakie wynagrodzenie będzie wypłacane i przede wszystkim zakres obowiązków, jakie nowy pracownik musi wykonywać.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Każdy nowy pracownik, powinien być zgłoszony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca ma na to 7 dni od nawiązania stosunku pracy. Należy zgłosić go uzupełniając specjalny formularz. Zgłoszenie powinno obejmować ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Oprócz zgłoszenie do ZUS, pracodawca musi odprowadzać podatek dochodowy od uzyskanego dochodu pracownika. Podatek należy zresztą odprowadzać każdego miesiąca. Obowiązek ten należy płacić bez względu na to, na podstawie jakiej umowy pracownik jest zatrudniony.

Jak widać, pracodawca przyjmujący nowego pracownika musi pamiętać o wielu obowiązkach. Ale z pewnością każdy, kto musi przyjąć nową osobę do firmy, cieszy się z tego faktu i wszystkie obowiązki wykona z wielką radością.

Skomentuj artykuł