Jak odzyskać zaległy podatek – eksperyment Ministerstwa Finansów

1
210

Wiele osób stara się robić wszystko, by nie płacić naliczonych im podatków. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i tych którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dla budżetu państwa nie jest korzystne, gdyż wpływy podatkowe są potrzebne do zaspokojenia wszystkich potrzeb w kraju, a jest ich wiele.

Ministerstwo Finansów zawsze stara robić się wszystko, aby zaległe podatki odzyskać i robi to na różne sposoby. Ostatnio MF wraz z Bankiem Światowym przeprowadziło pewien eksperyment. Sprawdzano jak ton i styl pisma skierowanego do podmiotu zalegającego z podatkami wpływa na regulowanie zaległości. Po eksperymencie wyniki podano w raporcie „Zastosowanie technik behawioralnych w celu poprawy ściągalności podatków”.

W czasie eksperymentu, do ponad 40 tyś losowo wybranych podatników zalegających z podatkami wysłano listy. Ale nie były to listy tej samej treści. Była ona sformułowana na 10 różnych sposobów. Co ważne, były one wysłane listem zwykłym a nie poleconym. Do części podatników wysłano standardowe upomnienia, a do pozostałych eksperymentalne pisma, w których dokładnie, krok po kroku podawano, co robić aby dług uregulować. Ton poszczególnych listów była różna, od łagodnego po niezwykle surowy. Aby jeszcze podnieść wagę listu do części załączano także tytuł wykonawczy.

Wynik eksperymentów może być trochę zaskakujący. Okazało się, że pisma o łagodnym tonie przyniosły lepszy skutek, niż te oficjalne, naszpikowane urzędowym tonem. Na „surowe” pisma pozytywnie odpowiedziało 40,2 % adresatów, natomiast na te łagodne od 42.9% do 48.6%. Czyli jeżeli Ministerstwo Finansów chce odzyskać zaległe podatki, powinno wysyłać pisma o łagodnym i „przyjacielskim” tonie.

Warto dodać, że pisma były wysyłane do osób, których zaległości podatkowe wynosiły co najmniej 50 zł.

1 komentarz

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów