Osoba pokrzywdzona w sprawie karnej może skorzystać z pomocy adwokata

0
202

Poszukując pomocy prawnej w przypadku padnięcia ofiarą przestępstwa większość ludzi udaje się do kancelarii prawniczej.

W takiej instytucji można otrzymać porady prawne i wsparcie ze strony doświadczonego adwokata. Na każdym etapie postępowania można zgłosić się do kancelarii prawnej i wynająć adwokata znającego zagadnienia spraw karnych.

Adwokat może reprezentować ofiarę przestępstwa, jako:

 • Pełnomocnik pokrzywdzonego.
 • Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.
 • Pełnomocnik powoda cywilnego dotyczy to odszkodowania wynikającego z popełnienia przestępstwa.

Adwokat po przeanalizowaniu dokumentacji przedstawionej przez pokrzywdzonego i wysłuchaniu jego problemu, podejmuje stosowne działania. Sprawy karne wiążą się z udowodnieniem winy oskarżonemu i wymagają wiedzy odnośnie prowadzenia skutecznych czynności do tego zmierzających.

Adwokat zatrudniony w kancelarii prawniczej wykonuje na rzecz klienta (pokrzywdzonego) takie czynności jak:

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 • Wspomaganie aktu oskarżenia.
 • Przygotowywanie zażaleń, wniosków i apelacji.

Osoba pokrzywdzona ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika, który dołoży wszelkich starań, aby jego klient był odpowiednio reprezentowany w toczącej się sprawie karnej. Adwokat pełniący funkcję pełnomocnika ma prawo uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu, ponieważ stara się pomóc w znalezieniu sprawcy przestępstwa i wymierzeniu mu adekwatnej kary.

Adwokat pełniący rolę pełnomocnika w sprawie karnej jest uprawnimy także do:

 • Składania wniosków dowodowych i zaskarżania działań prowadzonych przez prokuraturę lub policję.
 • Pokrzywdzony ma prawo uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego, więc adwokat może reprezentować klienta w takiej roli.
 • Adwokat w imieniu klienta może dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone przez oskarżonego powstałe w wyniku jego przestępczych działań. W tym celu pełnomocnik kieruje do sądu wniosek o naprawienie przez sprawcę szkody lub zadośćuczynienie za doznane straty finansowe i moralne.

Porady prawne świadczone przez biegłego w prawie karnym adwokata są dużym wsparciem dla osoby pokrzywdzonej. Może on doradzić klientowi wystąpienie przed rozprawą karną z powództwem cywilnym przeciwko oskarżonemu w celu dochodzenia w rozprawie głównej wymagań finansowych w związku z czynem przestępczym.

Nie wszystkie przestępstwa ścigane są z urzędu, więc w takim przypadku osoba pokrzywdzona musi wystąpić do sądu z prywatnym oskarżeniem. Samodzielne sporządzanie pism procesowych wymaga znajomości przepisów prawa, więc najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do kancelarii prawniczej po poradę prawną. Adwokat podejmujący się reprezentowania klienta przed sądem, przygotowuje akt oskarżenia i składa go w konkretnym sądzie. Sprawy karne w przestępstwach wymagających powództwa prywatnego to: naruszenie sprawności organizmu na czas siedmiu dni. Innym rodzajem przestępstw jest: pomówienie i zniewaga.

Adwokat w sprawach karnych z powództwa prywatnego może wykonać na rzecz klienta takie czynności jak:

 • Pomoc na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
 • Jako pełnomocnik może reprezentować klienta przed sądami wszystkich instancji oraz organami ściągania.
 • Adwokat może uczestniczyć w działaniach procesowych.
 • Może opracowywać i składać pisma procesowe oraz zaskarżać przedstawione przez oskarżonego.

Skomentuj artykuł