Paczka do Polski a cło i podatek

0
290

Wysyłka paczki do innego kraju wśród wielu ludzi budzi wątpliwości odnośnie tego, czy trzeba opłacić podatek oraz cło. Czasami rzeczywiście zachodzi taka konieczność. Wiele państw wymaga oclenia i opodatkowania produktów z zagranicy, co pozwala chronić krajowych przedsiębiorców przed konkurencją z zagranicznymi produktami, które mogą być sporo tańsze. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej paczki zawierające przedmioty o niskiej wartości są zwolnione z tych opłat, dzięki czemu osoby prywatne zazwyczaj mogą przesyłać produkty na własny użytek. Zastanawiając się jednak, ile kosztuje paczka do Polski, należy wziąć pod uwagę także cło i podatek. Dla Polaków najważniejsze jest jednak to, czy przesyłka zostanie wysłana do lub z kraju niebędącego członkiem UE. Dlatego też warto znać kilka podstawowych informacji na ten temat.

Przesyłka kurierska w granicach Unii Europejskiej

Przy wysyłce paczki z jednego kraju UE do innego wchodzącego w skład unii celnej nie obowiązują niemal żadne ograniczenia. Restrykcje dotyczą głównie wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Są one jednak przeznaczone głównie dla osób sprzedających tego typu produkty w dużych ilościach do innych krajów. Oznacza to więc, że zazwyczaj przesyłka międzynarodowa na terenie wspólnot jest niemal identyczna, jak krajowa. Warto także pamiętać, że niemal wszystkie kraje UE są także członkami strefy Schengen, dzięki czemu paczki nie podlegają kontroli granicznej.

Paczka do kraju spoza UE

Wysyłając paczkę do państwa, które nie należy do UE oraz unii celnej, bardzo często konieczne może okazać się oclenie i opodatkowanie towaru. Trzeba pamiętać jednak o tym, że to odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia tych opłat. Warto mieć to na uwadze szczególnie w przypadku sprzedaży, gdyż końcowa cena jest dla adresata wyższa, a zatem mniej konkurencyjna. Z uwagi na to, że państwa stosują różne przepisy celne, warto przeczytać je przed wysyłką, aby uniknąć ewentualnego zwrotu i zbędnych komplikacji. Jak jednak wspomniano, przesyłki o nieznacznej wartości najczęściej są zwolnione z opłat. Korzystając z usług kuriera, należy także pamiętać o zapoznaniu się z jego regulaminem. Firmy kurierskie często nie dostarczają bowiem choćby materiałów i substancji niebezpiecznych. W przypadku wysyłki do kraju spoza Unii Europejskiej wymaga się również załączenia deklaracji celnej CN 22 lub CN 23. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że eksport towarów w takim przypadku trzeba zgłosić do urzędu celnego, wypełniając dokument SAD. Dodatkowo nieraz wymaga się dołączenia certyfikatów pochodzenia lub też faktury, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą.

Przesyłka do Unii Europejskiej

Polacy, którzy odbierają paczkę z innego kraju nienależącego do europejskiej wspólnoty, także muszą uwzględnić to, że mogą być zobligowani do opłacenia podatku i cła. Zwolnione ze wszelkich opłat są te paczki do Polski, których wartość nie przekracza 22 €. Jeżeli nadawca podpisze przesyłkę jako prezent, wówczas kwota ta może wynieść maksymalnie 45 €. Wtedy wysyłka musi mieć charakter okazjonalny. Za paczkę zawierającą towar, którego wartość jest wyższa, trzeba już zapłacić podatek VAT. Oclenie przesyłki następuje dopiero wtedy, gdy kwota przekracza 150 €. Co jednak ważne, nie za każdym razem trzeba opłacać cło. Część produktów jest bowiem zwolniona z takiej opłaty.

Skomentuj artykuł