PiS złoży poprawkę do ustawy o kwocie wolnej od podatku

0
161

Jak poinformował Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów PiS zaproponuje zmianę ustawy o podatku dochodowym. „Poprawkę zakładającą, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających, złożą senatorowie PiS w trakcie prac nad ustawą o podatku dochodowym” – zapowiedział Grzegorz Bierecki. Kwota ta ma dotyczyć tych osób, które zarabiają do 6 600 zł rocznie, czyli de facto będą one zwolnione z podatku dochodowego. Osoby zarabiające pomiędzy 11 000 zł a 85 000 zł, nie odczują żadnych zmian i kwota wolna od podatku dla nich w dalszym ciągu będzie wynosiła 3 091 zł. Natomiast osoby zarabiające powyżej 85 000 zł, nie będą mogły korzystać z kwoty wolnej od podatku.

Aby nowe przepisy weszły w życie, muszą one zostać zatwierdzone przez Senat, później przez Sejm, a do końca listopada, muszą zostać też podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Skomentuj artykuł