Jak płacić niższe podatki?

0
156

Nikt z nas nie lubi za bardzo płacić podatków. Przesyłając do Urzędu Skarbowego pieniądze, pozbywamy się bowiem części zysków, jakie uzyskaliśmy prowadząc działalność gospodarczą. Dlatego też, każdy przedsiębiorca stara się robić wszystko, aby podatek który musimy odprowadzić do US był jak najniższy. Jednym ze sposobów my to robić, jest odpowiednie księgowanie kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli wszystkie koszty które musimy ponosić w czasie prowadzenia naszej firmy będą właściwie obliczane, nasz dochód będzie niższy, więc automatycznie nasz naliczony podatek będzie niższy. Poniżej wyjaśnimy nieco, co zrobić, aby prawidłowo wyliczać koszty

Co może być kosztem uzyskania przychodu
Kosztem uzyskania przychodu, jest każdy koszt, który osoba prowadząca działalność gospodarczą ponosi, aby uzyskać przychód. Ponadto zaliczamy tu koszty, które należy ponieść aby zachować czy też zabezpieczyć źródło przychodu. Z listy kosztów uzyskania przychodów, musimy jednak wykluczyć te, które są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym (koszty egzekucji, grzywny, kary pieniężne itd.).

Które koszty zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów
Jako koszty uzyskania przychodów zaliczamy wszystkie koszty, które ponieśliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto powinny to być koszty, które możemy udokumentować. I wcale nie muszą to być faktury VAT. Zaliczamy do nich dla przykłady bilety na przejazdy służbowe, opłaty parkingowe itp. Jeżeli naszą działalność gospodarczą prowadzimy w naszym domu, możemy „w koszty” wliczyć też część wydatków, jakie co miesiąc ponosimy na media czy czynsz. Musimy tylko określić procentowo jaką część mieszkania przeznaczamy na działalność. Następnie taki sam procent wydatków, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście jako koszty związane z uzyskaniem przychodu, możemy także zaliczyć wszelkie wydatki, które ponieśliśmy na zakup materiałów biurowych, na różnego rodzaju gadgety itp.

Szukając kosztów uzyskania przychodów, nie możemy zapominać o wydatkach, jakie ponosimy współpracując z innymi firmami. Mowa tu o wydatkach za usługi marketingowe, prawnicze, kurierskie czy księgowe. Muszą one jednak być udokumentowane fakturami. Oczywiście jako koszty uzyskania przychodów zaliczamy wszelkie wydatki poniesione na wynagrodzenie zatrudnionych przez nas pracowników.

Sporą część kosztów możemy uzyskać, gdy używamy do naszej działalności samochód. Po pierwsze możemy go zaliczyć do majątku firmy i odliczać wszelkie koszty z nim związane. A jeżeli nie należy on do majątku firmy, możemy kosztów zaliczyć koszty związane z jego utrzymaniem i użytkowaniem.

Jak łatwo się domyśleć, wymienione wyżej koszty, nie są jedynymi, jakie możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Musimy wiedzieć, że im bardziej będziemy pamiętać o księgowaniu wszystkich kosztów, tym mniejszy podatek będziemy musieli odprowadzać do Urzędu Skarbowego.

Skomentuj artykuł