Podatek bankowy dostarczył do budżetu państwa prawie 8 mld zł

0
166

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przedstawiła raport związany z wprowadzeniem w 2016 roku podatku bankowego. Według raportu, nie wpłynął on negatywnie na polski system bankowy, jednakże wytyka również błędy przy jego wprowadzeniu. To właśnie min dlatego przeszacowano dochody z tego tytułu. Jak pokazują raporty w roku 2016 do budżetu państwa wpłynęło z tytułu podatku bankowego 3.5 mld zł. Stanowi to około 64% prognozy, która była zawarta w ustawie budżetowej. Albowiem posłowie szacowali, że wpływy będą wynosiły nieco poniżej 7 mld. O wiele lepiej wyglądał pod tym względem rok 2017. Wpływy z tytułu podatku bankowego były nawet wyższe, niż zakładała ustawa budżetowa. Wpłynęło bowiem 4.3 mld zł, co stanowiło 110% planów, gdyż prognoza wynosiła niecałe 4 mld zł.

Z raportu wynika też, że największy udział we wpłaconych składkach miały banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń – odpowiednio 83.5 i 15,8%. Pozostałe podmioty miały niewielki udział we wpływach z tytułu tego podatku.

Przypomnijmy, że podatek bankowy został wprowadzony 1 lutego 2016 roku. Dotyczy on banków i firm ubezpieczeniowych, które muszą płacić podatek w wysokości 0.44% wartości swoich aktywów. Mówiąc dokładniej, płacić go muszą:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • krajowe zakłady reasekuracji,
  • krajowe zakłady ubezpieczeń,
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
  • instytucje pożyczkowe,

Skomentuj artykuł