Podatek liniowy – wady i zalety

1
475

Podatek liniowy, jest jedną z form opodatkowania, jakie funkcjonują w naszym kraju. Jego istotą jest to, że dochód ma stałą stawkę opodatkowania. Obecnie w Polsce stawka ta wynosi 19%. Co należy zrobić aby rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie podatku liniowego? Jeżeli rozpoczynamy naszą działalność, musimy wskazać formę opodatkowania na druku rejestracyjnym. Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy działalność już prowadzimy. Albowiem nie możemy zmienić formy opodatkowania w trakcie roku. Gdy chcemy to zrobić, musimy złożyć do Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Pismo to trzeba przedstawić do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Zalety podatku liniowego

   -stała stawka, która nie zmienia się nawet w przypadku, gdy firma uzyskuje wysoki dochód,
   -łatwość wyliczenia podatku,
   -brak konieczności płacenia podatku, w momencie gdy firma nie uzyskuje przychodu

  Wady podatku liniowego

   -brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych,
   -brak odliczenia kwoty wolnej od podatku,
   -konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lu ksiąg rachunkowych

  Podatek liniowy, na pewno nie będzie opłacał się wszystkim przedsiębiorcom, dlatego należy dobrze zastanowić się, zanim podejmiemy decyzje o wyborze tej formy opodatkowania. Nie wiadomo też co się z nią stanie, w związku z planowaną przez Rząd reformą systemu podatkowego, jaka ma nastąpić w roku 2018.

1 komentarz

Skomentuj artykuł